Meditatsioonifailid

Uued meditatsioonid (jõukohased ka algajale):

 1. Igapäevane meditatsioon – valgustelge joondumine (20 min)
 2. Mineviku tervendamine, enda varjupoole vabastamine (35 min)
 3. 5 elemendi (maa, vesi, õhk, tuli, akaśa) tasakaalustamine (35 min)
 4. Ilmapuu meditatsioon (30 min)
 5. Mõttetasandi puhastamine (30 min)
 6. Sisemise nais- ja meespoole tervendus (41 min)
 7. Sisemise lapse tervendus (42 min)
 8. Kaitseingliga kohtumine, rännak Suurde Nefriiditemplisse ennast tervendama (43 min)
 9. Enda eri osade lahusteadvuse tasandilt/eraldatusest keskmesse – hingeühendusse toomine (33 min)

Vaata ka kindlasti Meditatsiooni E- kursus algajatele “Eneseväärtustamine/enesetervendamine” UUS! ja E-kursus “Joondumine-tervikuks saamine. Sisemise perekonna, enda eri osade tervendus ja kokkutoomine” UUS! Need sisaldavad kumbki 9 meditatsioonifaili + teoreetilist juhatust soodsamalt!

 1. Alateadvuse korrastamine ja ümberprogrammeerimine (39 min)
 2. “Egregoridest vabanemine” (42 min)
 3. Sisemine nihe kõrgemasse sagedusse, takistustest ja piirangutest vabanemine (43 min) kaasas abistav pildifail visualiseerimiseks
 4. Illusioonidest vabanemine, asjade vaatlemine avaramast perspektiivist (42 min)
 5. „Armastuse, tarkuse ja väe ühendamine, jõustamine” (32 min)
 6. “Hingeperekonna ringi ühendumine, hinge tervendamine ja hingeperekonna ühise ülesande vastuvõtmine” (41 min)
 7. Joondumine – üliteadvuse (vaimu), tavateadvuse ja alateadvuse liitmine üheks tervikuks, oma energia koondamine käesolevasse hetke (26 min)

1 meditatsioonifaili hind: 15 EUR, 2 faili hind 25 EUR, 3 faili hind: 35 EUR

Pikemad meditatsioonirännakud ülestõusuks:

 1. Enda eri osade lahusteadvuse tasandilt/eraldatusest keskmesse – hingeühendusse toomine (33 min) UUS!
 2. Sisemise sõja lõpetamine – üksteisele vastutöötavate isiksuseosade ühendamine, sisemise rahu loomine (48 min) UUS!
 3. Kuidas luua ja valitseda oma elu eluratta keskmest lähtuvalt – väljuda egoringist (55 min)
 4. Esivanematega ühendumine. Sisemise naisenergia (ema) ja meesenergia (isa) tervendus. Jumaliku naiselikkuse ja Jumaliku mehelikkuse aktivatsioon (65 min)
 5. Elupuu aktivatsioon – juure tasand -ühenduse loomine põhjaveega – alateadvusesse uute tõdede kinnistamine (55 min)
 6. Südame valgustumine (53 min)
 7. Kuldajastu energiatega ühendumine, maatriksist väljumine (45 min) 
 8. Kohalolu, kõige olemasolevaga üksolemise ja puhta teadlikkuse tajumine (54 min)
 9. “Valgusmaailma sagedusele häälestumine, 5D tśakrate allalaadimine” (48 min)
 10. Ülestõus 5D uude maailma (49 min)
 11. “Külluse loomine 5D ühisteadvuse tasandil” (52 min)

Vaata kindlasti ka E – kursus “Nais- ja meesenergia tervendus – jumaliku naiselikkuse ja jumaliku mehelikkuse aktivatsioon” UUS!, mis sisaldab 6 meditatsioonirännakut + 31 lk teoreetilist osa!

Meditatsioonid enese ja oma elu tervendamiseks/ vanadest lugudest puhastumiseks:

 1. “Nais- ja meesenergia tervendus elementide abil: naisenergia – vesi/maa.”(43 min) UUS!
 2. “Nais- ja meesenergia tervendus elementide abil: meesenergia – õhk/tuli.”(42 min) UUS!
 3. “Akaśi kroonikate lugemine – eluülesanne ja õppetunnid” (38 min)
 4. “Akaśi kroonikate lugemine ja ümberkirjutamine (eelmised elud)” (60 min) Vaata ka E-kursus “Akaśi kroonikate lugemine ja ümberkirjutamine” !
 5. “Ema- ja isaliini puhastamine, kuldajastu esivanematega ühenduse loomine suguvõsa karma lõpetamine” (63 min)
 6. Rakumällu minek, vanade programmide kustutamine, DNA ümberprogrammeerimine (32 min)
 7. Iseenda kõigi osadega tervikuks ühinemine, ego vabastamine (48 min)
 8. “Ettevalmistus hingega ühinemiseks -alateadvuse, mõttetasandi ja südametasandi puhastamine” (55 min)
 9. “Hingega ühinemine, hinge energia keha tasandile integreerimine, keha tervendamine” (43 min)

1 meditatsioonifaili hind: 15 EUR, 2 faili hind 25 EUR, 3 faili hind: 35 EUR

Kogumik “Kanaldamine” hind 17 EUR koosneb 2 meditatsioonist:

 1. “Eelhäälestus kanaldamisele, Jumaliku Mina seisundisse minek” (32 min)
 2. “Kanaldamisseisundisse minek” (13 min) Vaata ka E-kursus “Kanaldamine”!

Vt. ka UUED TEEMAD:

MP3 failid “Alateadvuse muutmine”

MP3 meditatsioonifailid “Ülestõus kaksikleegiteekonnal”(kõigi 7 faili hind kokku 77 EUR, 1 fail 15 EUR)

 1. Kõrge hingeside 1 – olukorra vaatlemine hinge perspektiivist (48 min)
 2. Kõrge hingeside 2 – areng ja loomine seestpoolt välja (34 min)
 3. Kõrge hingeside 3 – Mina tervendus eri tasanditel (48 min)
 4. Südamevalu tervendus, südame valgustumine (53 min)
 5. Kaksikleegiprotsess meesenergia silmade läbi  (30 min)
 6. Kaksikleegiga ühinemine tśakrate kaupa (38 min)
 7. Kaksikleegiprotsessi jumalik köögipool (44 min)

Soovitus ka:

Sisemine ettevalmistus tasandivahetuseks lähisuhetes: (järgneva 3 meditatsiooni hind kokku 33 EUR, 1 fail 15 EUR)

 1. Südame energiate tasakaalustamine (41 min)
 2. Mineviku suhetest vabanemine (43 min)
 3. Üleminek 3D suhtetasandilt 5D suhtesse (48 min)

Vanemad kogumikud

hinnaga 15 EUR, 2 meditatsiooni peal, kumbki ca 30 min. 

Meditatsioonikogumik I

1. Meditatsioon eneseväärtustamiseks ja hüvede lubamiseks oma ellu.

2. Meditatsioon – uuestisünd.

Meditatsioonikogumik II

1. Meditatsioon vanadest piirangutest väljumiseks.

2. Meditatsioon oma vaimse kasvu kiirendamiseks ja soovitud reaalsuse loomiseks.

Meditatsioonikogumik III

1. Meditatsioon peainglite kutsumiseks.

2. Meditatsioon vanadest vannetest, kokkulepetest, tõotustest ja needustest vabastamiseks.


Tellimiseks: palun tee makse tellimuse eest Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077 ja kui see tehtud, saada meil liina@vaimnemaailm.ee oma tellimusega, juhised failide allalaadimiseks saad meilile.


 • Üksikud vanemad meditatsioonifailid hinnaga 11 EUR :
 1. Meditatsioon eneseväärtustamiseks ja hüvede lubamiseks oma ellu.
 2. Meditatsioon – uuestisünd.
 3. Meditatsioon peainglite kutsumiseks.
 4. Meditatsioon vanadest vannetest, kokkulepetest, tõotustest ja needustest vabastamiseks.
 5. Meditatsioon alateadvuse külastamiseks ja karma tühistamiseks.
 6. Meditatsioon vanadest piirangutest väljumiseks.
 7. Meditatsioon oma vaimse kasvu kiirendamiseks ja soovitud reaalsuse loomiseks.
 8. Tänumeditatsioon.

Tellimiseks: palun tee makse Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077 ja kui see tehtud, saada meil liina@vaimnemaailm.ee oma tellimusega, juhised failide allalaadimiseks saad meilile!