Meditatsioonifailid

UUS!

 1. Horisontaalselt eluteljelt vertikaalsele ümberlülitumine, 7D-sse sirutumine, Kosmilisse valgusvõrgustikku ühendumine, endas Loojateadvuse äratamine (54 min)
 2. Rõõmu aktiveerimine – Püha Loomisruumi ettevalmistamine (44 min)
 3. 7D-sse sirutumine läbi Tähevärava ja Maatähe. Sise-Maaga, ülestõusnud tähtede ja planeetidega ühenduse loomine (27 min)
 4. Vana maailma õppetundide aktsepteerimine ja omandatud hingekogemustena integreerimine – maisuse ja vaimsuse ühendamine, uue (kuldajastu) energia allatoomine (32 min)
 5. Teadvustasandi tõstmiseks, kõrgema energia, puhta teadlikkuse kogemiseks ja allatoomiseks – Taevariigi maapeale toomiseks (44 min)
 6. Ühenduse loomine oma Kuldajastu Minaga – oma valgustunud kehastusega kõrgtsivilisatsioonis, iseendas valgustunud olendi äratundmine ja kuldajastu aktiveerimine (44 min)
 7. Koostöö Kõrgemate energiatega: Jumalike kiirte, ülestõusnud meistrite, inglite kaasamine (44 min)
 8. Mahatma energia- valguskeha ülesehitamine, ülestõusu kiirendamine, keha noorendamine, probleemide lahendamine (35 min)
 9. Kosmilise Emaga ühendumine – puhtasse algolekusse tagasiminek (46 min)
 10. Kuldse Jumalannaga ühendumine (22 min)
 11. Juhitud tervendusseanss “Ego transformatsioon – joondumine ja meelemuutused tśakrate kaupa uude energiasse ümberlülitumiseks” (62 min)
 12. Nihe kantusesse – Universumiga koosloomisesse (48 min)
 13. Tegutsemise tasakaalustamine – aktiivsuse ja passiivsuse, inim-mina ja hingemina, meheliku ja naiseliku ühendamine sisemisse koosloomisesse. (47 min)
 14. Küllusvoo avamine ja tasakaalustamine valdkondade kaupa: armastus/suhe, raha/eneseteostus, energia/elujõud/tervis (38min)
 15. Ümberlülitus puudusteadvusest küllusteadvusesse (19 min)
 16. Küllusvoo puhastamine ja avamine (21 min) * Vt ka E-kursus “Küllusteadvuse aktiveerimine” UUS!
 17. Hingega joondumine, rännak kehastumiseelsesse perioodi, ülesandekaaslaste, hingesugulaste, juhendajatega kohtumine, hingekokkulepetest teadlikuks saamine. (45 min)
 18. „Kaksikleegi energiaga ühinemine – oma hinge kahe vastandpolaarsuse kokkutoomine” (56 min)

1 meditatsioonifaili : 17 EUR, 2 faili 27 EUR, 3 faili : 37 EUR

Rohelise Puudraakoni aasta väestamine – ühenduse loomine oma Lohega/Draakoniga ja Elupuuga – kantuse ja kindla toetuse loomine (53 min) Seda meditatsiooni on soovitatav 2024. aastal aegajalt korrata, et ühenduda kõrgemate energiatega ning püsida kantuses! Väärtus 17 EUR

Meditatsioonid (jõukohased ka algajale):

 1. Südametasandi tervendus, südame avamine, Kosmilise südamega ühenduse loomine (32 min)
 2. Energeetiline kaitse – Allika- ja Sise-Maaga ühendumine, Peaingel Miikaeli ja Zadkieli kaitse loomine (28 min)
 3. Igapäevane meditatsioon – valgustelge joondumine (20 min)
 4. Mineviku tervendamine, enda varjupoole vabastamine (35 min)
 5. 5 elemendi (maa, vesi, õhk, tuli, akaśa) tasakaalustamine (35 min)
 6. Ilmapuu meditatsioon (30 min)
 7. Mõttetasandi puhastamine (30 min)
 8. Sisemise nais- ja meespoole tervendus (41 min)
 9. Sisemise lapse tervendus (42 min)
 10. Kaitseingliga kohtumine, rännak Suurde Nefriiditemplisse ennast tervendama (43 min)
 11. Enda eri osade lahusteadvuse tasandilt/eraldatusest keskmesse – hingeühendusse toomine (33 min)

Vaata ka kindlasti Meditatsiooni E- kursus algajatele “Eneseväärtustamine/enesetervendamine” ! ja E-kursus “Joondumine-tervikuks saamine. Sisemise perekonna, enda eri osade tervendus ja kokkutoomine” ! Need sisaldavad kumbki 9 meditatsioonifaili + teoreetilist juhatust soodsamalt!

 1. Alateadvuse korrastamine ja ümberprogrammeerimine (39 min)
 2. “Egregoridest vabanemine” (42 min)
 3. Sisemine nihe kõrgemasse sagedusse, takistustest ja piirangutest vabanemine (43 min) kaasas abistav pildifail visualiseerimiseks
 4. Illusioonidest vabanemine, asjade vaatlemine avaramast perspektiivist (42 min)
 5. „Armastuse, tarkuse ja väe ühendamine, jõustamine” (32 min)
 6. “Hingeperekonna ringi ühendumine, hinge tervendamine ja hingeperekonna ühise ülesande vastuvõtmine” (41 min)
 7. Joondumine – üliteadvuse (vaimu), tavateadvuse ja alateadvuse liitmine üheks tervikuks, oma energia koondamine käesolevasse hetke (26 min)

1 meditatsioonifaili : 17 EUR, 2 faili 27 EUR, 3 faili: 37 EUR

Vaata kindlasti ka E – kursus “Tasandivahetus – vanadest lugudest puhastumine” ! mis sisaldab 8 meditatsioonifaili + 30 lk teoreetilist osa soodsamalt!

Pikemad meditatsioonirännakud ülestõusuks:

 1. Hingega joondumine, rännak kehastumiseelsesse perioodi, ülesandekaaslaste, hingesugulaste, juhendajatega kohtumine, hingekokkulepetest teadlikuks saamine. (45 min)
 2. “Avardumine – kiht-kihilt piirangutest ja illusioonidest vabanemine, tasand tasandi haaval üha suuremasse avardumisse ja ühtsusesse laienemine, minevikust ja tulevikust kohalollu jõudmine” (57 min)
 3. Kuidas suhelda 3D inimestega oma sagedust madaldamata (46 min)
 4. Valgustumisteekond – ego vabastamine (26 min)
 5. Südametasandi tervendus, südame avamine, Kosmilise südamega ühenduse loomine (32 min)
 6. Enda eri osade lahusteadvuse tasandilt/eraldatusest keskmesse – hingeühendusse toomine (33 min)
 7. Sisemise sõja lõpetamine – üksteisele vastutöötavate isiksuseosade ühendamine, sisemise rahu loomine (48 min)
 8. Kuidas luua ja valitseda oma elu eluratta keskmest lähtuvalt – väljuda egoringist (55 min)
 9. Esivanematega ühendumine. Sisemise naisenergia (ema) ja meesenergia (isa) tervendus. Jumaliku naiselikkuse ja Jumaliku mehelikkuse aktivatsioon (65 min)
 10. Elupuu aktivatsioon – juure tasand -ühenduse loomine põhjaveega – alateadvusesse uute tõdede kinnistamine (55 min)
 11. Varju integreerimine, hülgamishirmu, südamevalu tervendamine. Südame valgustumine, tõega ühtesulamine (53 min)
 12. Kuldajastu energiatega ühendumine, maatriksist väljumine (45 min) 
 13. Kohalolu, kõige olemasolevaga üksolemise ja puhta teadlikkuse tajumine (54 min)
 14. “Valgusmaailma sagedusele häälestumine, 5D tśakrate allalaadimine” (48 min)
 15. Ülestõus 5D uude maailma (49 min)
 16. “Külluse loomine 5D ühisteadvuse tasandil” (52 min)

Vaata kindlasti ka : E-kursus “Valgustumisteekond – ülestõus 5D uude maailma” seal on 10 pikka rännakut + 58 lk teoreetlist osa kokku soodsamalt!

ja E-kursus”Ülestõus kaksikleegiteekonnal”

1 meditatsioonifaili : 17 EUR, 2 faili 27 EUR, 3 faili : 37 EUR

Meditatsioonid enese ja oma elu tervendamiseks/ vanadest lugudest puhastumiseks:

 1. “Nais- ja meesenergia tervendus elementide abil: naisenergia – vesi/maa.”(43 min)
 2. “Nais- ja meesenergia tervendus elementide abil: meesenergia – õhk/tuli.”(42 min)
 3. “Akaśi kroonikate lugemine – eluülesanne ja õppetunnid” (48 min)
 4. “Akaśi kroonikate lugemine ja ümberkirjutamine (eelmised elud)” (60 min) Vaata ka E-kursus “Akaśi kroonikate lugemine ja ümberkirjutamine” !
 5. “Ema- ja isaliini puhastamine, kuldajastu esivanematega ühenduse loomine suguvõsa karma lõpetamine” (63 min)
 6. Rakumällu minek, vanade programmide kustutamine, DNA ümberprogrammeerimine (32 min)
 7. Iseenda kõigi osadega tervikuks ühinemine, ego vabastamine (48 min)
 8. “Ettevalmistus hingega ühinemiseks -alateadvuse, mõttetasandi ja südametasandi puhastamine” (55 min)
 9. “Hingega ühinemine, hinge energia keha tasandile integreerimine, keha tervendamine” (43 min)

1 meditatsioonifaili : 17 EUR, 2 faili 27 EUR, 3 faili : 37 EUR

Vaata kindlasti ka E- kursus “Tasandivahetus – vanadest lugudest puhastumine” – see sisaldab 8 tervendavat meditatsioonifaili soodsamalt + teoreetilist osa!

Kogumik “Kanaldamine” väärtus 19 EUR koosneb 2 meditatsioonist:

 1. “Eelhäälestus kanaldamisele, Jumaliku Mina seisundisse minek” (32 min)
 2. “Kanaldamisseisundisse minek” (13 min) Vaata ka E-kursus “Kanaldamine”!

Vt. ka UUED TEEMAD:

MP3 failid “Alateadvuse muutmine”

MP3 meditatsioonifailid “Ülestõus kaksikleegiteekonnal”(kõigi 7 faili väärtus kokku 77 EUR, 1 fail 17 EUR)

 1. Kõrge hingeside 1 – olukorra vaatlemine hinge perspektiivist (48 min)
 2. Kõrge hingeside 2 – areng ja loomine seestpoolt välja (34 min)
 3. Kõrge hingeside 3 – Mina tervendus eri tasanditel (48 min)
 4. Südamevalu tervendus, südame valgustumine (53 min)
 5. Kaksikleegiprotsess meesenergia silmade läbi  (30 min)
 6. Kaksikleegiga ühinemine tśakrate kaupa (38 min)
 7. Kaksikleegiprotsessi jumalik köögipool (44 min)

Soovitus ka:

Sisemine ettevalmistus tasandivahetuseks lähisuhetes: (järgneva 3 meditatsiooni kokku 33 EUR, 1 fail 17 EUR)

 1. Südame energiate tasakaalustamine (41 min)
 2. Mineviku suhetest vabanemine (43 min)
 3. Üleminek 3D suhtetasandilt 5D suhtesse (48 min)

Vanemad kogumikud

17 EUR, 2 meditatsiooni peal, kumbki ca 30 min. 

Meditatsioonikogumik I

1. Meditatsioon eneseväärtustamiseks ja hüvede lubamiseks oma ellu.

2. Meditatsioon – uuestisünd.

Meditatsioonikogumik II

1. Meditatsioon vanadest piirangutest väljumiseks.

2. Meditatsioon oma vaimse kasvu kiirendamiseks ja soovitud reaalsuse loomiseks.

Meditatsioonikogumik III

1. Meditatsioon peainglite kutsumiseks.

2. Meditatsioon vanadest vannetest, kokkulepetest, tõotustest ja needustest vabastamiseks.


Tellimiseks: palun tee makse tellimuse eest Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077 ja kui see tehtud, saada meil liina@vaimnemaailm.ee oma tellimusega, juhised failide allalaadimiseks saad meilile.


 • Üksikud vanemad meditatsioonifailid 12 EUR :
 1. Meditatsioon eneseväärtustamiseks ja hüvede lubamiseks oma ellu.
 2. Meditatsioon – uuestisünd.
 3. Meditatsioon peainglite kutsumiseks.
 4. Meditatsioon vanadest vannetest, kokkulepetest, tõotustest ja needustest vabastamiseks.
 5. Meditatsioon alateadvuse külastamiseks ja karma tühistamiseks.
 6. Meditatsioon vanadest piirangutest väljumiseks.
 7. Meditatsioon oma vaimse kasvu kiirendamiseks ja soovitud reaalsuse loomiseks.
 8. Tänumeditatsioon.

Tellimiseks: palun tee makse Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077 ja kui see tehtud, saada meil liina@vaimnemaailm.ee oma tellimusega, juhised failide allalaadimiseks saad meilile!