E-kursus „Joondumine – terviklikuks saamine. Sisemise perekonna, enda eri osade tervendus ja kokkutoomine”

Jumaliku Mina seisunds
“Jumaliku Mina seisundis” Liina Kaumann 2019

Kursus on sobivaks jätkukursuseks algajatele mõeldud meditatsiooni E-kursusele “Eneseväärtustamine/Enesetervendamine”, samas aga sobilik ka iseseisva kursusena !

E-kursust saad läbida just endale sobival ajal ja see koosneb 2 osast:

1. Teoreetiline osa läbilugemiseks pdf failis sisaldab: Mida tähendab joondumine? Sisemine laps. Emotsioonide tervendamine. Naisenergia ja meesenergia. Iseenda eri egoosade tundmaõppimine ja ühendamine. Kuidas lugeda oma elu “peeglit”. Kõrgem Mina ja Hing. Vikerkaaresilla ehitamine. Isikliku tahte kooskõlastamine Kõrgema tahtega, ego lahustamine. Illusioonidest vabanemine, illusioonimaailmast lahkumine. Tasakaal, terviklikkuse loomine, oma jõusse astumine, valgustumine. Kuidas luua rahu? Praktikad, mis aitavad jõuda 5D ühtsusteadvusesse. Kuidas juhtida elu oma valgusteljest – eluratta keskmest.

2. 9 juhitud meditatsiooni mp3 failidena, kus tegeleme oma sisemise perekonna (sisemine laps, naine ja mees) ning teiste enda erinevate osade tervendamise ja egotasandilt, illusioonimaailmast kokkukorjamise ning hingega ühendamisega -enda joondamisega. Meditatsioonid on pikkustega 26-48 minutit, need saad endale allalaadida ja kasutada korduvalt:

  1. „Sisemise lapse tervendus”
  2. „Rännak kaitseingliga Suurde Nefriiditemplisse ennast tervendama”
  3. „Sisemise mees- ja naispoole tervendus”
  4. „Sisemise sõja lõpetamine – üksteisele vastutöötavate isiksuse (ego)osade ühendamine, sisemise rahu loomine”
  5. „Enda eri osade lahusteadvuse tasandilt/eraldatusest keskmesse- hingeühendusse toomine”
  6. „Hinge ja Vaimuga ühinemine. Jumaliku Minaga suhtlemine”
  7. „Illusioonidest vabanemine – asjade vaatlemine avaramast perspektiivist”
  8. „Joondumine – üliteadvuse (vaimu), tavateadvuse ja alateadvuse liitmine üheks tervikuks, energia koondamine käesolevasse hetke”
  9. „Jõustamine – Armastuse, Tarkuse ja Väe ühendamine”

E- kursuse hind 99 EUR (sisaldab 9 ca 26-48 minutilist juhitud meditatsioonirännakut MP3 failidena, mida saad korduvalt kasutada, 21 lk. teoreetilist osa ja ülesandeid)

Kursuse koostas Liina Kaumann

Peale selle kursuse läbimist on soovi korral võimalik edasi minna järgmise astme meditatsiooni E- kursusega “Tasandivahetus – vanadest lugudest puhastumine”

Kursusel osalemiseks tasu Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077 99 EUR ja saada seejärel meil koos maksekorralduse koopiaga liina@vaimnemaailm.ee.