E-kursus “Tasandivahetus – vanadest lugudest puhastumine”

“Külluse loomine” 2020, Liina Kaumann

Kursus on sobivaks jätkukursuseks algajatele mõeldud Meditatsiooni E-kursusele “Joondumine – terviklikuks saamine. Sisemise perekonna, enda eri osade tervendus ja kokkutoomine” samas aga sobilik ka iseseisva kursusena !

E-kursust saad läbida just endale sobival ajal ja kasvõi mitu korda!

Vaimne areng tähendab sageduse tõusmist, kihtkihilt illusioonidest vabanemist – vanadest energiatest, uskumustest, tõekspidamistest puhastumist ja seeläbi üha suuremasse selgusesse, teadlikkusse, mõistmisesse ja Universumiga ühenduses olekusse avardumist. Käesoleval kursusel keskendume enda vabastamisele “vanadest lugudest”, mis takistavad liikumist uude etappi/kõrgemasse sagedusse:

puhastame oma perest ja suguvõsast pärinevaid mustreid – ema- ja isaliini, puhastume vanadest mõttemustritest, uskumustest, programmidest DNA tasandil, võtame ühendust Akaśi kroonikate vibratsioonilise väljaga ning muudame ära eelmistest eludest kaasa tulnud programmid/kordumised, tegeleme oma tuumhaavade ja põhihirmudega, piirangutega, vabaneme erinevate egregoride mõjust, mis ei lase olla täiesti vabad ja suunavad meisse teatud tüüpmõtlemist/käitumist, puhastame ja programmerime ümber oma alateadvust, õpime ühendama oma tavateadvust-üliteadvust ja alateadvust.

Kursus koosneb 2 osast:

1. Teoreetiline osa läbilugemiseks pdf failis (30 lk) sisaldab: Tasandivahetused vaimse arengu käigus. Minevikumustritest vabanemine – ema- ja isaliini puhastamine, suguvõsa karma lõpetamine, kuldajastu esivanematega ühenduse loomine. Karma. Vanad vanded, tõotused, kokkulepped. Akaśi kroonikad. Egregorid. Alateadvus. DNA ümberprogrammeerimine. Afirmatsioonid ja taotlused. Tõega ühtesulamine. Praegune aeg.

2. 8 mp3 faili (pikemad juhitud meditatsioonirännakud), mille saad endale allalaadida ja kasutada korduvalt:

  1. Ema- ja isaliini puhastamine, kuldajastu esivanematega ühenduse loomine suguvõsa karma lõpetamine
  2. Akaśi kroonikate lugemine ja ümberkirjutamine (eelmised elud)
  3. Alateadvuse korrastamine ja ümberprogrammeerimine
  4. Rakumällu minek, vanade programmide kustutamine, DNA ümberprogrammeerimine
  5. Vanade vannete, tõotuste, kokkulepete tühistamine
  6. Egregoride mõjust vabanemine
  7. Elupuu aktivatsioon – juure tasand -ühenduse loomine põhjaveega – alateadvusesse uute tõdede kinnistamine
  8. Näidisfail alateadvusesse uute tõdede kinnistamiseks “Usaldus”

NB! Meditatsioonirännakuid eeldavad mõningast meditatsioonikogemust, kui sul seda üldse pole, oleks sissejuhatuseks parim läbida vähemalt 1 neist:

E- kursuse hind 99 EUR (sisaldab 8 MP3 faili + teoreetilist osa)

Kursuse koostas Liina Kaumann

Peale selle kursuse läbimist on huvi korral võimalik jätkata edasijõudnutele mõeldud

E-kursusega “Valgustumisteekond – ülestõus 5D uude maailma”. UUS!

Kursusel osalemiseks tasu Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077 99 EUR ja saada seejärel meil koos maksekorralduse koopiaga liina@vaimnemaailm.ee.