E-kursus “Valgustumisteekond – ülestõus 5D uude maailma”

All-focus

E-kursust saad läbida just endale sobival ajal ja kasvõi mitu korda!

Me kehastume füüsilisse maailma kogemusi omandama, vaimselt arenema, oma sagedust tõstma, valgustuma ja ühtlasi valgustama läbi – tõstma kõrgemale tasandile ka siinset reaalsust.

Kuigi on palju unikaalseid valgustumisteekondi, erinevaid vaimseid praktikaid, võimalusi, peame ometi kõik läbima sarnased olulised etapid – tasandid – nagu trepiastmed, mida mööda ülespoole tõuseme. Iga selline aste, mille läbid, lõppeb siseplaanis „pühitsusega”, misjärel liigud edasi järgmisele astmele. Erinevatel vaimse arengu etappidel, seisad silmitsi erinevat tüüpi õppetundide ja läbikatsumistega, kui nendest väljakutsetest teadlik oled, on tunduvalt lihtsam neid mõista ja läbida. Lisaks annab see raskel hetkel tuge ja kinnitust, et sinu teekonnaga pole midagi valesti, vastupidi – kõik on just nii nagu peabki.

Sellel kursusel vaatleme lähemalt neid erinevaid etappe ja tasandeid valgustumisprotsessis, samuti saad nõuandeid, kuidas neid parimal ja kergemal moel läbida saaksid, kuidas liikuda üha kindlamalt 5D-sse ka füüsilises reaalsuses, jätta maha vana maailma piirangud, kuidas suhelda vana 3D-ga, olles ise sealt välja ja edasiliikunud.

Kursus koosneb teoreetiliseslt osast pdf failis (58 lk) ja 10 pikemast juhitud meditatsioonirännakust mp3 failis.

NB! Kursus ei ole mõeldud päris alagajatele, meditatsioonirännakuid eeldavad meditatsioonikogemust ja varasemat tervendustööd iseendaga, kui sul seda üldse pole, alusta pigm nendest:

Kursus koosneb 2 osast:

1. Teoreetiline osa läbilugemiseks pdf failis (58lk) sisaldab: Maailm väljas ja sees- kõik on üks. 12- ne 5D tśakra aktiveerimine. Ego lahustamine, Varjutöö, teekond iseenda keskme suunas – labürint. Valgustumisteekond – pühisuste eri astmed. Hawkinsi teadlikkuse skaala. Miks on vaja ennast kaitsta? Maatrisist välja. Kuldajastusse ühendumine. Kosmilised võtmed Universumi mõistmiseks. Vaimse arengu tsüklilisus. Vanast maailmast kiht-kihilt väljakasvamine. Avardumne – teadvustasandi tõusmine, kõrgemates dimensioonides toimimine. Praktikad, mis kergendavad 5D tasandile jõudmist. Kohalolu ja puhta teadlikkuse loomine. 5 elementi. Mis on ülestõus ja miks see on nii raske meie kehadele?

2. 10 mp3 faili (pikemad juhitud meditatsioonirännakud, mis aitavad teha läbi ülstõusu 5D-sse), mille saad endale allalaadida ja kasutada korduvalt:

  1. “Kohalolu, kõige olemasolevaga üksolemise ja puhta teadlikkuse tajumine” (54 min)
  2. “Valgusmaailma sagedusele häälestumine, 5D tśakrate allalaadimine” (48 min)
  3. “Ettevalmistus hingega ühinemiseks -alateadvuse, mõttetasandi ja südametasandi puhastamine” (55 min)
  4. “Hingega ühinemine, hinge energia keha tasandile integreerimine, keha tervendamine” (43 min)
  5. „Hingeperekonna ringi ühendumine, hinge tervendamine ja hingeperekonna ühise ülesande vastuvõtmine” (41 min)
  6. „Valgustustumisteekond – ego vabastamine” (26 min)
  7. „Ülestõus 5D uude maailma” (49 min)
  8. „Külluse loomine 5D ühisteadvuse tasandil” (52 min)
  9. „Avardumine– kiht-kihilt piirangutest ja illusioonidest vabanemine, tasand tasandi haaval üha suuremasse avardumisse ja ühtsusesse laienemine, minevikust ja tulevikust kohalollu jõudmine”(57 min)
  10. „3D-ga suhtlemine oma sagedust madaldamata” (46 min)

E- kursuse hind 121 EUR (sisaldab 10 MP3 faili + teoreetilist osa)

Kursuse koostas Liina Kaumann

Kursusel osalemiseks tasu Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077 121 EUR ja saada seejärel meil koos maksekorralduse koopiaga liina@vaimnemaailm.ee.

Kursus on mõeldud edasijõudnutele – parima tulemuse annab selle läbimine peale E-kursust “Tasandivahetus – vanadest lugudest puhastumine” või kui oled iseseisvalt muul moel juba need teemad läbi võtnud!