E-kursus “Kaksikleegiga ühinemine”

Kursus sisaldab juhitd meditatsioone mp3-failis ja teoreetilist osa pdf-failis, ning annab näpunäiteid mõlemaks puhuks, kui su ellu on kaksikleek füüsilise isiku kujul juba ilmunud või ka siis kui seda veel juhtunud pole aga sooviksid sellegipoolest temaga ühendust luua. Saad seda kursust läbida oma kodus, endale sobival ajal ja niipalju kordi kui ise soovid!

Kaksikhingede kontseptsiooni järgi alustame me oma teekonda mateeriasse ühe valguskiirena, mis seejärel kaheks jaguneb – mehelikuks ja naiselikuks, positiivseks ja negatiivseks, edasi me otsekui „kukume“ läbi valgusspektri, et siseneda maisele tasandile.

Varem või hiljem jõuame kõik oma valgustumisteekonnal sellesse punkti, kus ühineme tervikuks oma kaksikleegiga, ilma selleta me ei saa valgustuda, seepärast praegusel erilisel ülestõusuajal aktiveerub varasemaga võrreldes üha rohkem kaksikleeke.

Sinu kaksikleek kannab sinuga ühte hingeenergiat aga ta on sinu vastandpolaarsus, temaga ühinemine tähendab vastandide kokkutoomist ja tervikuks ühendamist. See aga tähendab, et teie mõlema väed ühendatakse ja te hakkate koos looma, Kaksikleekidel on tihti ühine missioon. See võib eeldada füüslises maailmas kokkutulemist aga kõigil ei pea ilmtingimata nii olema, võib piisata ka telepaatilisest, energeetilisest ühinemisest ja liidust. Mõlemal juhul tähendab kaksilkleegiga ühinemine tervikuks saamist ja väe kasvamist.

Teoreetiline osa (29 lk) sisaldab näpunäiteid mõlemaks puhuks, kui su ellu on kaksikleek füüsilise isiku kujul juba ilmunud või ka siis kui seda veel juhtunud pole aga sooviksid sellegipoolest temaga ühendust luua: Kaksikleegiga füüsilises reaalsuses ühinemine, kaksikleegi aktivatsioon, protsess, mis tuleb läbida, võtmed kuidas toimida. Kaksikleek kui täisulik peegel. Varjutöö, hülgamishirm, tõrjumishirm. Kaksikleegiga ühinemine energeetiliselt-telepaatiliselt. Mis aitab jõuda sisemisse terviklikkusesse. Näited reaalsest kakslikleegiprotessist.

5 pikemat juhitud meditatsioonirännakut mp3 failis:

  1. „Kaksikleegi energia leidmine eri aegadest, Universumist ja temaga ühendumine – oma hinge kahe vastandpolaarsuse kokkutoomine” (56 min)
  2. Sisemise nais- ja meespoole tervendus (41 min)
  3. “Sisemine häälestus – naiseliku ja meheliku energia vaatlemine, aktiivsuse/passiivsuse, sisemise/välimise energia ühendamine koosloomisesse” (47 min)
  4. “Varju integreerimine, hülgamishirmu, südamevalu tervendamine. Südame valgustumine, tõega ühtesulamine” (53 min)
  5. „Kaksikleegiga ühinemine tśakrate kaupa” (38 min)

Väärtus 88 EUR 

Kursusel osalemiseks tasu Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077  88 EUR ja saada seejärel meil koos maksekorralduse koopiaga liina@vaimnemaailm.ee.