E- kursus “Ülestõus kaksikleegiteekonnal”

All-focus

E-kursust saad läbida endale sobival ajal ja rütmis, kasvõi mitu korda!

Kursus on abiks neile, kes tunnevad, et on kohtunud oma kaksikleegiga, on temaga millalgi olnud mingitlaadi suhtluses või on praegu intensiivses, väga lähedases aga ka keerulises hingesidemes. Jagan oma isiklikul kaksikleegiteekonnal omandatud kogemusi ja juhtnööre, mis mulle protsessi ajal anti minu enda Kõrgema Mina kaudu. Kuigi iga kaksikleegiteekond on unikaalne ja eriline, on siiski üldjoontes suuri sarnasusi dünaamikas ja väljakutsetes, kuidas protsess toimib, kuna see allub nii vaimsetele- kui füüsikaseadustele.

Inimesed enamasti mõistavad valesti ja romantiseerivad üle „kaksikleegiga ühinemist“, see aetakse segi muinasjutulise hingesugulussuhtega. Kuid tegelikkuses pole suhe kaksikleegiga nii lihtsalt käsitletav, ega pruugi kohe kaasa tuua oodatud õnne. Eelkõige on kaksikleekidel elus ühine missoon ja see suhe ei ole niivõrd romantiline armusuhe, vaid rõhk on hoopis vaimse kasvu teekonnal. Alles siis, kui on käidud läbi pikk ja sügav ülestõusuteekond, tehtud läbi mitmed ja mitmed egosurmad, vabastatud oma põhihirmud ja jõutakse sisemise terviklikkuseni, on võimalik harmooniline ja püsiv armastussuhe kaksikleegiga. Seega kaksikleegiteekond on esmalt valgustumisteekond.

Ülestõus kaksikleegiteekonna läbi seisneb erinevates balansseerimistes, vastandite/äärmuste tasakaalustamises ja kokkutoomises. Nais- ja meesenergia – yin ja yang on vastandid. Kaksikleek on sinu vastandpoolus, kes pakub sulle suurepäraseid peegeldusi. Kuigi need peegeldused võivad kohati olla vägagi valusad, võimaldavad nad tohutu kasvu, kui see väljakutse teadlikult vastu võtta.

Kaksikleegiteekonnal tuleb sul töötada enda sisemiste energiatega ja luua tasakaal mitmetel eri viisidel.

Laias laastus sul tuleb tegeleda oma sisemise nais- ja meespoole tervendamisega, kuid see seisneb eri nüanssides:

 1. nais- ja meesenergia vanadest mustritest väljatoomine, jumaliku nais- ja meesenergia aktiveerimine
 2. enesearmastuse leidmine ja järjepidev kasvatamine
 3. eri elementide (maa, õhk, vesi, tuli, vaim) tasakaalustamine ja kokkutoomine
 4. valguse ja pimeduse/varju ühendamine
 5. kõrguse(ülal) ja sügavuse(all) kokkutoomine
 6. sisemise (rikkuse) ja välise (rikkuse) ühendamine
 7. (välja)andmise- ja saamise (vastuvõtmise) tasakaalustamine
 8. äärmustest väljatulemine ja vastandite ühendamine
 9. minevikust ja tulevikust olevikku – kohalollu liikumine 2
 10. iseendast oma jumaliku partneri (vastandenergia) ülesleidmine
 11. oma hingega püsiühenduses olemine, oma tervikliku jumaliku minana toimimine

Kursus koosneb 2 osast:

1. Teoreetiline osa läbilugemiseks pdf failis (79 lk) sisaldab: Kõrged hingesidemed -kaksikleegid, hingesugulased, ülestõusupartnerid. Teadlik kaksikleegiteekond. Valgusest ja pimedusest, varjupoole integreerimisest. Nõuanded teekonnal olijale, isiklikud kogemused. 12 tśakrat . Mis aitab jõuda sisemisse terviklikkusesse. Hülgamishirm, tõrjumishirm. Näited isiklikust kogemusest . Balansseerimisest, vastandite kokkutoomisest, tervikuks ühinemisest. Kaose õppetund kaksikleegiprotsessis. Esivanematega ühendumine. Sisemise mees- ja naisenergia tervendus. Jumaliku mehelikkuse ja naiselikkuse aktivatsioon. Elementide balansseerimine. N energias toimuv vee/maa elemendi tasakaalustamine, õhu- ja tuleelemendi balansseerimine (M energia). Energiavahetus nais- ja meeseenergia vahel. Andmise ja vastuvõtmise/saamise balansseerimine. Kolmas osapool. Enesearmastus. Tõeline vaimne areng toimub alati seestpoolt väljapoole, mitte vastupidi. Kuidas toimida kaksikleegisidemes.

2. 11 mp3 faili (pikemad juhitud meditatsioonirännakud, mis aitavad kaksikleegiteekonnal ettetulevaid väljakutseid paremini läbida ning ennast tasakaalustada ja tervendada:

 1. „Sisemise nais- ja meespoole tervendus” (41 min)
 2. „Kaksikleegiga ühinemine tśakrate kaupa” (38 min)
 3. „Varju integreerimine, südamevalu tervendus. Südame valgustumine. Tõega ühtesulamine” (53 min)
 4. Kõrge hingeside 1 – olukorra vaatlemine hinge perspektiivist (48 min)
 5. „Kaksikleegiprotsess meesenergia silmade läbi”( 30 min)
 6. Kõrge hingeside 2 – areng ja loomine seestpoolt välja (34 min)
 7. Kõrge hingeside 3 – Mina tervendus eri tasanditel (48 min)
 8. „Esivanematega ühendumine. Sisemise naisenergia (ema) ja meesenergia (isa) tervendus. Jumaliku naiselikkuse ja Jumaliku mehelikkuse aktivatsioon”(65 min)
 9. „Naisenergia tervendus elementide abil – vesi/maa” (43 min)
 10. „Meesenergia tervendus elementide abil – õhk/tuli”(42 min)
 11. „Igapäevane meditatsioon – valgustelge joondumine”(20 min)

E- kursuse hind 131 EUR (sisaldab 11 MP3 faili, mille saad endale allalaadida ja kasutada korduvalt + mahukat teoreetilist osa)

Kursuse koostas Liina Kaumann

Kursusel osalemiseks tasu Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077 131 EUR ja saada seejärel meil koos maksekorralduse koopiaga liina@vaimnemaailm.ee.