Meditatsioonikursus “Tasandivahetus – vanade lugude lõpetamine, uue loomine”

15. 11-6.12 kell 18-20.00 Tartus

All-focus

Kursus on sobivaks jätkukursuseks algajatele mõeldud Meditatsioonikursusele 

“Joondumine – terviklikuks saamine. Sisemise perekonna, enda eri osade tervendus ja kokkutoomine” samas aga sobilik ka iseseisva kursusena !

Vaimne areng tähendab sageduse tõusmist, kihtkihilt illusioonidest vabanemist – vanadest energiatest, uskumustest, tõekspidamistest puhastumist ja seeläbi üha suuremasse selgusesse, teadlikkusse, mõistmisesse ja Universumiga ühenduses olekusse avardumist. Käesoleval kursusel keskendume enda vabastamisele “vanadest lugudest”, mis takistavad liikumist uude etappi/kõrgemasse sagedusse. Kohtume 4 korral kolmapäeviti ja

puhastame oma perest ja suguvõsast pärinevaid mustreid – ema- ja isaliini, puhastume vanadest mõttemustritest, uskumustest, programmidest DNA tasandil, võtame ühendust Akaśi kroonikate vibratsioonilise väljaga ning muudame ära eelmistest eludest kaasa tulnud programmid/kordumised, tegeleme oma tuumhaavade ja põhihirmudega, piirangutega, vabaneme erinevate egregoride mõjust, mis ei lase olla täiesti vabad ja suunavad meisse teatud tüüpmõtlemist/käitumist, puhastame ja programmerime ümber oma alateadvust, õpime ühendama oma tavateadvust-üliteadvust ja alateadvust.

Kursus koosneb 2 osast:

1. Teoreetiline osa läbilugemiseks pdf failis (30 lk) sisaldab: Tasandivahetused vaimse arengu käigus. Minevikumustritest vabanemine – ema- ja isaliini puhastamine, suguvõsa karma lõpetamine, kuldajastu esivanematega ühenduse loomine. Karma. Vanad vanded, tõotused, kokkulepped. Akaśi kroonikad. Egregorid. Alateadvus. DNA ümberprogrammeerimine. Afirmatsioonid ja taotlused. Tõega ühtesulamine. Praegune aeg.

2. Koos teeme pikemaid juhitud meditatsioonirännakuid:

  1. Ema- ja isaliini puhastamine, kuldajastu esivanematega ühenduse loomine suguvõsa karma lõpetamine
  2. Akaśi kroonikate lugemine ja ümberkirjutamine (eelmised elud)
  3. Alateadvuse korrastamine ja ümberprogrammeerimine.
  4. Rakumällu minek, vanade programmide kustutamine, DNA ümberprogrammeerimine
  5. Vanade vannete, tõotuste, kokkulepete tühistamine
  6. Egregoride mõjust vabanemine

NB! Meditatsioonirännakuid eeldavad mõningast meditatsioonikogemust, kui sul seda üldse pole, oleks sissejuhatuseks parim läbida vähemalt 1 neist kas siis grupis või iseseisvalt E-kursusena:

Kursuse hind registreerudes enne 1. novembrit 140 EUR, hiljem 150 EUR (sisaldab ka 2 MP3 faili meditatsioonidega, mille saad ise valida kursuse kavast + teoreetilist osa)

Juhendab Liina Kaumann

Peale selle kursuse läbimist on huvi korral võimalik jätkata edasijõudnutele mõeldud

Meditatsioonikursusega “Valgustumisteekond – ülestõus 5D uude maailma”. UUS!

Kursusel osalemiseks tasu Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077 60 EUR ja saada seejärel meil oma osalemissooviga liina@vaimnemaailm.ee.

Ettemaksu tasudes kinnitad endale koha grupis + saad kätte kursuse esimese – teoreetilise osa. Kursusele mittetulemise korral ettemaksu ei tagastata! Kui oled tasunud kogu kursusetasu, siis edaspidi puudutud kordade meditatsioonid saad mp3 failis kodus tegemiseks.

Vt. ka “Oma väesse astumine – elu uuel tasandil” – 3-osalise kursuse hind on 400 EUR kõigi etappide eest, tasudes registreerudes ettemaksu 100 EUR. 2-l etapil osalemise soovi puhul hind 277 EUR, aegsasti registreerudes mõlemale korraga.