Meditatsioonikursus “Joondumine-terviklikuks saamine. Sisemise perekonna, enda eri osade tervendus ja kokkutoomine”

Jumaliku Mina seisunds

11.10-1.11 kell 18-20.00 TARTUS

1 kord nädalas teisipäevitipäeviti (kokku 4 korda)

Kursus on 2. osa pikemast meditatsioonikursusest “Oma väesse astumine”( 1.osa “Eneseväärtustamine /Enesetervendamine” 6.-27.09), kuid see on sobilik ka iseseisva kursusena !

Kursus koosneb 2 osast:

1. Teoreetiline osa läbilugemiseks pdf failis sisaldab: Mida tähendab joondumine? Sisemine laps. Emotsioonide tervendamine. Naisenergia ja meesenergia. Iseenda eri egoosade tundmaõppimine ja ühendamine. Kuidas lugeda oma elu “peeglit”. Kõrgem Mina ja Hing. Vikerkaaresilla ehitamine. Isikliku tahte kooskõlastamine Kõrgema tahtega, ego lahustamine. Illusioonidest vabanemine, illusioonimaailmast lahkumine. Tasakaal, terviklikkuse loomine, oma jõusse astumine, valgustumine. Kuidas luua rahu? Praktikad, mis aitavad jõuda 5D ühtsusteadvusesse. Kuidas juhtida elu oma valgusteljest – eluratta keskmest.

2. 8 juhitud meditatsioonirännakut, mida teeme grupis kohapeal, kus tegeleme oma sisemise perekonna (sisemine laps, naine ja mees) ning teiste enda erinevate osade tervendamise ja egotasandilt, illusioonimaailmast kokkukorjamise ning hingega ühendamisega -enda joondamisega.

  1. „Sisemise lapse tervendus”
  2. „Rännak kaitseingliga Suurde Nefriiditemplisse ennast tervendama”
  3. „Sisemise mees- ja naispoole tervendus”
  4. „Sisemise sõja lõpetamine – üksteisele vastutöötavate isiksuse (ego)osade ühendamine, sisemise rahu loomine”
  5. „Enda eri osade lahusteadvuse tasandilt/eraldatusest keskmesse- hingeühendusse toomine”
  6. „Hinge ja Vaimuga ühinemine. Jumaliku Minaga suhtlemine”
  7. „Illusioonidest vabanemine – asjade vaatlemine avaramast perspektiivist”
  8. „Joondumine – üliteadvuse (vaimu), tavateadvuse ja alateadvuse liitmine üheks tervikuks, energia koondamine käesolevasse hetke”

Kursuse hind registreerudes enne 20. septembrit 120 EUR (sisaldab ka 2  juhitud meditatsioonirännakut MP3 failidena, mida saad iseseisvalt kodus korduvalt kasutada+ teoreetilist osa ja ülesandeid) Hiljem 130 EUR.

Juhendab Liina Kaumann

Kursusel osalemiseks saada meil osalemissooviga liina@vaimnemaailm.ee. ja tasu Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077  tagastamatu ettemaks 60 EUR, misjärel saad kätte kursuse teoreetilise osa. Ettemaksu tasudes kinnitad endale koha grupis + saad kätte kursuse esimese – teoreetilise osa. Kursusele mittetulemise korral ettemaksu ei tagastata!

Registreerudes tervele kursusele “Oma väesse astumine”, on hind 220 EUR mõlema etapi eest, tasudes registreerudes ettemaksu 80 EUR.