Meditatsioonikursus “Oma väesse astumine”

6.09.-1. 11. (teisipäeviti) kell 18-20.00 Tartus – kokku 8 korda

Alustab uus pikem meditatsioonikursus “Oma väesse astumine”, mis on heaks abiliseks mediteerimisoskuse omandamisel ja ka isikliku ülestõusuprotsessi läbitegemisel. Kursus koosneb 2 osast:

 1. “Eneseväärtustmine/enesetervendamine” (6-27.09)
 2. Joondumine – terviklikuks saamine. Sisemise perekonna, enda eri osade tervendus ja kokkutoomine” (11.10-1.11)

Võimalik osaleda kas kogu kursusel või ka ainult 1. või 2. etapil.

1 kord nädalas teisipäevitipäeviti (kokku 8 korda kogu kursus)

Kursus sisaldab:

Teoreetiline osa 

I etpp : Sissejuhatus meditatsiooni. Eneseväärtustamine. Vaimsed Seadused. Mineviku tervendamine, Negatiivsusest väljatulek. 5 elementi. Tśakrad. Inglid. Vaimse kasvu kiirendamine.

II etapp:Mida tähendab joondumine? Sisemine laps. Emotsioonide tervendamine. Naisenergia ja meesenergia. Iseenda eri egoosade tundmaõppimine ja ühendamine. Kuidas lugeda oma elu “peeglit”. Kõrgem Mina ja Hing. Vikerkaaresilla ehitamine. Isikliku tahte kooskõlastamine Kõrgema tahtega, ego lahustamine. Illusioonidest vabanemine, illusioonimaailmast lahkumine. Tasakaal, terviklikkuse loomine, oma jõusse astumine, valgustumine. Kuidas luua rahu? Praktikad, mis aitavad jõuda 5D ühtsusteadvusesse. Kuidas juhtida elu oma valgusteljest – eluratta keskmest.

Tegemisele tulevad meditatsioonid :

 1. Igapäevane meditatsioon – valgustelge joondumine
 2. Eneseväärtustamine ja ühenduse loomine oma Kõrgema Minaga
 3. 5 elemendi (maa, õhk, tuli, vesi, vaim) aktiveerimine
 4. Tśakrate tervendamine
 5. Mineviku tervendamine, oma varju vabastamine
 6. Oma vanast kastist/piirangutest väljatulek
 7. Mõttetasandi puhastamine
 8. Meditatsioon vaimse kasvu kiirendamiseks ja soovitud reaalsuse loomiseks
 9. „Sisemise lapse tervendus”
 10. „Rännak kaitseingliga Suurde Nefriiditemplisse ennast tervendama”
 11. „Sisemise mees- ja naispoole tervendus”
 12. „Sisemise sõja lõpetamine – üksteisele vastutöötavate isiksuse (ego)osade ühendamine, sisemise rahu loomine”
 13. „Enda eri osade lahusteadvuse tasandilt/eraldatusest keskmesse- hingeühendusse toomine”
 14. „Hinge ja Vaimuga ühinemine. Jumaliku Minaga suhtlemine”
 15. „Illusioonidest vabanemine – asjade vaatlemine avaramast perspektiivist”
 16. „Joondumine – üliteadvuse (vaimu), tavateadvuse ja alateadvuse liitmine üheks tervikuks, energia koondamine käesolevasse hetke”

Kursuse hind registreerudes enne 20. augustit 220 EUR (sisaldab 8 kohtumiskorda + 4  juhitud meditatsioonirännakut MP3 failidena, mida saad iseseisvalt kodus korduvalt kasutada, + teoreetilist osa ja ülesandeid) Hiljem 240 EUR.

Juhendab Liina Kaumann

Kursusel osalemiseks saada meil osalemissooviga liina@vaimnemaailm.ee. ja tasu Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077  tagastamatu ettemaks 80 EUR, misjärel saad kätte kursuse teoreetilise osa.

Ettemaksu tasudes kinnitad endale koha grupis + saad kätte kursuse esimese – teoreetilise osa. Kursusele mittetulemise korral ettemaksu ei tagastata!