E-kursus “Oma väesse astumine – elu uuel tasandil”

Tegemist on pikema meditatsioonikursusega, mis on heaks abiliseks mediteerimisoskuse arendamisel ja ka isikliku ülestõusuprotsessi läbitegemisel.

E-kursust saad läbida just endale sobival ajal ja see koosneb 2 osast:

1. Teoreetiline osa läbilugemiseks pdf failis

2. 26 mp3 faili juhitud meditatsioonidegada. Meditatsioonid saad endale allalaadida ja teha korduvalt, need on pikkustega 20-ca 60 minutit, liigume tasapisi lihtsamatest sügavamate rännakuteni, seetõttu on kursus läbitav nii algajale kui edasijõudnule.

Kursus koosneb 3 etapist:

 1. “Eneseväärtustmine/enesetervendamine” 
 2. “Joondumine – terviklikuks saamine. Sisemise perekonna, enda eri osade tervendus ja kokkutoomine”
 3. “Tasandivahetus – vanade lugude lõpetamine, uue loomine”

Kursus sisaldab:

Teoreetiline osa 

I etpp : Sissejuhatus meditatsiooni. Eneseväärtustamine. Vaimsed Seadused. Mineviku tervendamine, Negatiivsusest väljatulek. 5 elementi. Tśakrad. Inglid. Vaimse kasvu kiirendamine.

II etapp: Mida tähendab joondumine? Sisemine laps. Emotsioonide tervendamine. Naisenergia ja meesenergia. Iseenda eri egoosade tundmaõppimine ja ühendamine. Kuidas lugeda oma elu “peeglit”. Kõrgem Mina ja Hing. Vikerkaaresilla ehitamine. Isikliku tahte kooskõlastamine Kõrgema tahtega, ego lahustamine. Illusioonidest vabanemine, illusioonimaailmast lahkumine. Tasakaal, terviklikkuse loomine, oma jõusse astumine, valgustumine. Kuidas luua rahu? Praktikad, mis aitavad jõuda 5D ühtsusteadvusesse. Kuidas juhtida elu oma valgusteljest – eluratta keskmest.

III etapp: Tasandivahetused vaimse arengu käigus. Minevikumustritest vabanemine – ema- ja isaliini puhastamine, suguvõsa karma lõpetamine, kuldajastu esivanematega ühenduse loomine. Karma. Vanad vanded, tõotused, kokkulepped. Akaśi kroonikad. Egregorid. Alateadvus. DNA ümberprogrammeerimine. Afirmatsioonid ja taotlused. Tõega ühtesulamine. Praegune aeg.

Mp3 failidel meditatsioonid :

 1. Igapäevane meditatsioon – valgustelge joondumine
 2. Eneseväärtustamine ja ühenduse loomine oma Kõrgema Minaga
 3. 5 elemendi (maa, õhk, tuli, vesi, vaim) aktiveerimine
 4. Tśakrate tervendamine
 5. Mineviku tervendamine, oma varju vabastamine
 6. Inglimeditatsioon – 7 peaingliga suhtlemine
 7. Oma vanast kastist/piirangutest väljatulek
 8. Mõttetasandi puhastamine
 9. Meditatsioon vaimse kasvu kiirendamiseks ja soovitud reaalsuse loomiseks
 10. „Sisemise lapse tervendus”
 11. „Rännak kaitseingliga Suurde Nefriiditemplisse ennast tervendama”
 12. „Sisemise mees- ja naispoole tervendus”
 13. „Sisemise sõja lõpetamine – üksteisele vastutöötavate isiksuse (ego)osade ühendamine, sisemise rahu loomine”
 14. „Enda eri osade lahusteadvuse tasandilt/eraldatusest keskmesse- hingeühendusse toomine”
 15. „Hinge ja Vaimuga ühinemine. Jumaliku Minaga suhtlemine”
 16. „Illusioonidest vabanemine – asjade vaatlemine avaramast perspektiivist”
 17. „Joondumine – üliteadvuse (vaimu), tavateadvuse ja alateadvuse liitmine üheks tervikuks, energia koondamine käesolevasse hetke”
 18. Jõustamine – Armastuse, Tarkuse ja Väe ühendamine
 19. Ema- ja isaliini puhastamine, kuldajastu esivanematega ühenduse loomine suguvõsa karma lõpetamine
 20. Akaśi kroonikate lugemine ja ümberkirjutamine (eelmised elud)
 21. Alateadvuse korrastamine ja ümberprogrammeerimine.
 22. Rakumällu minek, vanade programmide kustutamine, DNA ümberprogrammeerimine
 23. Vanade vannete, tõotuste, kokkulepete tühistamine
 24. Egregoride mõjust vabanemine
 25. Elupuu aktivatsioon – juure tasand -ühenduse loomine põhjaveega – alateadvusesse uute tõdede kinnistamine
 26. Näidisfail alateadvusesse uute tõdede kinnistamiseks “Usaldus”

Kursusel osalemiseks tasu Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077 270 EUR ja saada seejärel meil koos maksekorralduse koopiaga liina@vaimnemaailm.ee.