02022020

02022020 -Tulemas on selline huvitav ja väekas kuupäev! Mida see võiks tähendada? Tegemist on sama numbrikombinatsiooniga peegelpildis 0202/2020. Tõlgendasin ära Taro, numeroloogia ja tunnetuse põhiselt, mis võiks olla selle päeva energia/ülesanne, kuidas selle kõrgeimal võimalikul moel läbida saame.

Kombinatsioon koosneb numbritest 0, 2, 20, millele vastavad Taro Suure Arkaani kaardid Narr, Ülempreestrinna ja Kohtumõistmine, liites kõik kokku saame päeva energiaks 8 – Jõud/Tugevus.

Mida need kaardid tähendavad:

0 – Narr

Algab uus teekond tühjusest, kaosest. Narr on ühe tsükli lõpu ja teise alguse kaart, tema potentsiaal on tohutu, tühjuses on kõik võimalused. Energeetiliselt algab meil uus tsükkel (Roti aasta algusega 25.01. algaski uus 12-aastane arengutsükkel). Narr on nagu inimene, kes läheb teekonnale otsima iseennast, oma kogemust, valgustatust ja käib selleks läbi pika teekonna – kõik Suure Arkaani kaardid, lõpuks jõuab aga tagasi algusesse ja leiab otsitu iseendast. Ta on avatud kõigele, spontaanne, avameelne, muretu, uudishimulik, valmis uueks seikluseks.

Samas tähendab Narr hüpet tundmatusse, kus on võimalik tõusta nii taevastesse kõrgustesse kui ka hoopis kukkuda kuristikku. Vaja on usaldada iseennast, saatust, maailma ja jumalat, julgeda elada täiel rinnal. Vaja on olla hirmuvaba, lapselikult süütu ja muretu, samas loomulikult elutark, olla täielikult ja ehedalt kohal praeguses hetkes, mitte analüüsida minevikku või mõelda tulevikust, juhinduda oma südamest, isegi kui see läheb vastuollu üldsuse arvamusega, moraaliga. Narri iseloomustab kaootilisus, ebastabiilsus, selget sihti veel pole, alles otsitakse oma teed ja seda ei leia ratsionaalse mõtlemise teel, vaid tuleb usaldada intuitsiooni, sisetunnet. Tuleks olla vahetu, spontaanne, olla valmis ootamatuseks, üllatusteks ja lähtuda iseendast, valida see tee, mis tekitab kõige enam rõõmu ja elevusetunnet.

2- Ülempreestrinna

Naiselik tarkus, intuitsioon, alateadvus.

Ka ülepreestrinna kaart rõhutab intuitsiooni ja sisetunde usaldamise tähtsust ja valiku tegemise tähtsust. Ülepreestrinna istub kahe samba – musta ja valge samba vahel ja peab valima, mingis mõttes võib see tähendada, et nüüd toimubki inimkonna selge jagunemine kaheks – kes liiguvad edasi märkimisväärselt suuremasse valgusesse – 4- ja 5. dimensiooni, kes aga otsustavad jääda vanasse maailma. Nüüd on aeg pöörduda sissepoole ja küsida endalt, kuhu soovid liikuda, kui valid uue tasandi tuleb hakata kasutama üha rohkem intuitsiooni, naiselikku tarkust, otsida ja leida vastuseid iseendast, mitte enam väljastpoolt, mõista, et kõik väline on sisemise peegeldus. Valida tasub vaid seda teed, mida tõeliselt oma südames ihaldad: „Mida ma tõeliselt tahan?”. Selgita välja oma tõeline taotlus ja südamesoov, mis ei oleks mõjutatud teiste tahtmistest, välisest. Nüüd tuleb süveneda, tungida probleemide ja olukordade päristuumani, vaadata pealispinna alla, leida sealt asjade tõeline tähendus. Vaja on elada kooskõlas oma sisemaailmaga, usaldada tundeid mitte mõistust. Väga ratsionaalse ja mõistusliku inimese jaks tähendab see segaduse perioodi. Vaja on arendada enda naiselikku poolt: diplomaatilisust, pehmust, paindlikkust, vastuvõtlikkust, empaatilisust, tundlikkust, kannatlikkust. Ülempreestrinna tähendab ka hingesugulastega koos ühist kasvamist, hingeperekondade ühinemist.

20 – Kohtumõistmine

Viimane eksam, asjade uuele tasandile tõstmine

Tulemas on suur karmiline muutus, millele pole võimalik vastu seista. See on nagu fööniksi tuhast tõusmine, uuenemine, taassünd. Elu muutub täielikult, on võimalus panna liikuma pikalt seismajäänud protsessid ja suhted, või neist vabaneda. Uus meie elus on juba kanda kinnitanud ja nii tugev, et nüüd on vaja vana riismed endast lõplikult eemale heita, sest see takistab. Ülestõusmine, ärkamine, kutsumuse järgimine, vaimne areng, uus etapp, tegudest aruandmine, vigadest õppimine, süütunnetest vabanemine, mõistmine, andestamine. Kohtumõistmine on nagu portaalist tulev valgus mis kinnitub siia dimensiooni – nagu Kristuse tagasipöördumine.

Oluline on mõista, et Kohtumõistmine on eelviimane Suure Arkaani kaart enne päralejõudmist unistuste maailma ja see tähendab viimast rasket katsumust. Vahel on see viimane katsumus väga raske, sest jõud on juba otsakorral ja eesmärk käega katsuda. Nüüd proovitakse meid ja meie kavatsused lõplikult läbi ja ainult väärt ettevõtmised jõuavad sihile. Meil tuleb anda aru tehtud vigadest ja teistele tehtud kannatustest. Meil tuleb tegeleda enesehindamisega – tunnistada enda ja teiste voorusi ning leppida enda ja teiste nõrkuste ja rumalusega ning need ületada. So kosmilise valguse laskumine valgustuse poole püüdleja südamesse, talle väe andmine, et too saaks tõusta ja heita endalt kire kammitsad. Kohtumõistmine toob kaasa radikaalse uuenemise, peame hindma kogu maailma ümber, heitma endalt vana riismed, võtma endale senisest suurema vastutuse.

Kõik kokku 8 – Jõud

See on sisemiste polaarsuste tasakaal – tasakaalustada on vaja sisemine naispool ja meespool, nr. 8 on nagu lõpmatuse märk, mis tasakaalustab mees- ja naisenergia.

Jõud tähistab väge, mis suudab taltsutada inimese siseilmas möllavaid kirgi ja torme. See on moraalne jõud, mis võib mägesid liigutada, sest tal on ühendus jumalaga. Samas on Jõud ka elujõud, energia, füüsiline jõud, seksuaalsus. Peame jõudma tasandile, kus me ei suru enam oma tundeid alla, vaid oleme on need täielikult omaks võtnud. Vaja on osata kasutada kire jõudu, mitte karta selle tulisust. Vaja on aktsepteerida iseennast oma täiuslikkuses ja mitmekesisuses, vaja on aktsepteerida ka oma varjupoolt ning seda omaks võttes õpime „märatseval loomal ratsutama”. Siis pääseme ligi sellele energiale, mida kasutasime siiani nn. „halva” peitmiseks ja allasurumiseks. Selles faasis pannakse proovile ka meie eetika, välja langevad nõrgad ja need, kes oma sisemiste tõekspidamiste vastu astuvad. Tugevad lähevad edasi suutes võita vastutöötavad jõud, kahtlused, kõhklused, esimesed viljad on käes…

Tahtejõud, enesevalitsemine, võit negatiivsete impulsside üle, edu.

Tegemist on sama numbrikombinatsiooniga peegelpildis 0202/2020 – kõik väline on sisemise peegeldus, edaspidi me ei saa enam lahendada asju väljastpoolt (3.dimensiooni maailmas veel sai aga nüüd enam mitte) ja kõiki asju juhime seestpoolt välja liikumisega – mikrokosmosest, rakutasandilt makrokosmosesse. See nihe tuleb nüüd reaalset ära teha. Kuupäev võib ka tähendada eriti selget võimalust vaadata peeglisse ja näha oma tõde.

Sellel väekal ja kaunil kuupäeval on hea tõsta oma sagedust, luua ühendus kõrgemate energiatega, valida südamest lähtuvalt, millises suunas soovid edasiliikuda, mida luua uues tsüklis, võtta vastutus ja need taotlused siis ka teele lennutada, saadetuna rõõmu, entusiasmi, usalduse ja lapseliku mängulisuse, puhtuse energiast. Mis oleks selleks parem, kui ühises rõõmsas ja hoitud valgusringis õnnistada sisse uus Roti aasta ja väestada oma taotlused kantuna kasvava kuu energiast! Oled oodatud Pesasse: http://vaimnemaailm.ee/www/valge-metallroti-aasta-sisseonnistamine/