UUS E-kursus “Küllusteadvuse aktiveerimine”

Kuidas teha ümberlülitus puudusteadvuselt küllusteadvusele ja avada oma küllusvoog?

E-kursust saad läbida endale sobival ajal ja rütmis, kasvõi mitu korda!

Vana 3D maailm on toiminud puudusteadvuse põhiselt. Puudusteadvuse mõttelaadi puhul me kogu aeg püüdleme millegi suunas, millest meil on puudus. Me kõik tahame midagi, vajame midagi, et olla õnnelikum, elada paremat, kvaliteetsemat elu, tunda ennast paremini, aga praegu meil seda olulist ei ole. Tundub, et see on küll olemas, aga kusagil mujal, kellegi teise käes, mingis muus võimaluses, muus olukorras, teises kohas, mitte siin ja praegu ja mitte minul…

Kursus koosneb teoreetilisest osast ülesannetega pdf failis ja praktikumist 9 juhitud meditatsiooniga mp3 failis küllusteadvusele ümberlülitumiseks, küllusvoo avamiseks, puhastamiseks ja vastuvõtmiseks eri valdkondade kaupa.

  1. Teoreetiline osa (25 lk): Mis on küllus tegelkult? Puudusteadvus ja küllusteadvus. Kuidas teha kiiresti ümberlülitus puudusteadvusest välja ja aktiveerida küllusteadvus? Kuidas küllusvoog jaguneb eri eluvaldkondade kaupa ja kuidas seda taskaalustada? Mis on kompenseerimine? Küllus kui armastusuhe Universumiga. Universumi rütmid, eri energiad, elemendid ja nende koostöö. Võrdne andmine ja saamine. Tõus eneseküllasusse. Pühasse Loomismüsteeriumisse sisenemine – Maagiks saamine. Külluserituaali läbiviimine.

2.  Juhitud meditatsioonid mp3 failidel:

  1. Igapäevane meditatsioon – valgustelge joondumine” (20 min)
  2. Enda eri osade lahusteadvuse tasandilt/eraldatusest keskmesse – hingeühendusse toomine” (33 min)
  3. Küllusvoo avamine ja puhastamine” (21 min)
  4. Hingeühenduse loomine, Kõrgema Mina seisundisse minek, tema juhatus” (20 min)
  5. Ümberlülitus puudusteadvuselt küllusteadvusele”(19 min)
  6. Südametasandi tervendus, südame avamine, Kosmilise südamega ühenduse loomine” (32 min)
  7. Küllusvoo avamine ja tasakaalustamine valdkondade kaupa: armastus/suhe, raha/eneseteostus, energia/elujõud/tervis” (38 min)
  8. Külluse loomine koostöös Universumiga” (52 min)
  9. 5 elemendi: maa, tuli, vesi, õhk, akaśa tasakaalustamine” (35 min)

Loe edasi siit: