Õnneliku elu (ja lähisuhte) eelduseks on vanadest käitumismustritest vabanemine ja korras suhted esivanematega

Meil kõigil on oma iseloomulikud käitumismustrid, suhtumised, hoiakud. Võime olla nendega nii harjunud, et ei pane ise tähelegi kuidas kipume käituma teatud olukordades ikka ühtviisi, kuidas meie mõte aegajalt ikka ühte ja sama rada pidi liigub, kui otsime lahendusi oma probleemidele. Sellised mustrid on tavaliselt teistele, kõrvalistele isikutele, hästi näha, kuid see, kes on ise „mustris” enamasti seda ei märka.

Mustrid saavad alguse esivanematest ja võivad ulatuda tagasi mitu põlve.

Tavaliselt on igal suguvõsal omad nõrgad kohad, mingid tüüpprobleemid, millega pidevalt kokkupuututakse, mida ligitõmmatakse ning ikka ja jälle lahendatakse. Kui üks põlvkond oma õppetunde ära ei õpi, probleeme ei lahenda, siis kandub  kogu asi edasi järgmisele põlvkonnale – lastele ja kui ka nemad asja ära ei tervenda, siis omakorda nende lastele.

Mida vähem meil on kaasas ahistavaid mustreid ja tüüpkäitumisi, seda paremini tuleme toime kõigi elus ettetulevate olukordadega ning seda ladusamad ja rõõmupakkuvamad on ka meie lähisuhted.

Esimene asi, mida tuleks teha, on vaadata üle oma senine elu.

Kas on midagi sellist, mis kohe silma torkab – mõni niisugune olukord, millesse ikka ja jälle satud, mõni läbiv probleem või suhtemuster, mis ikka ja jälle kordub?

Kui oled oma olukorra (mustrid) kaardistanud, siis vaatle veidi tähelepanelikumalt oma perekonda – isa ja emaliini. Kas seesama muster võis olla juba ka nende jaoks probleemiks? Kui oled väljaselgitanud mustri päritolu, on seda lihtsam tervendada.

Üldiselt kehtib suhete puhul selline reegel, et naine kipub valima kaaslast, kes on sarnane ta isale ja mees valib naise ema järgi. Seda isegi juhul, kui suhted vanemaga pole olnud üldsegi head ja teadlikult püütakse just isa- või ema sarnaseid inimesi vältida. Kuid tõeline valik toimub sügaval alateadvuse tasandil ja nii võibki juhtuda, et kuigi me pole üldse mõistuse tasandil rahul oma vanemate suhtemustritega, tõmbame siiski ligi sama tüüpi kaaslase ja hakkame ka ise vanematemoodi käituma. Niisugusel põhjusel tõmbab mõni naine ikka ja jälle ligi vägivaldseid mehi, kes teda väärkohtlevad.

Kui märkad, et tõmbad ikka ja jälle ligi  ühttüüpi kaaslasi, kellega lahendad aina samu probleeme (ehkki jah ilmselt iga kord uuel tasandil), siis oled kindlasti kinni mingis mustris, mis ei lase sul kogeda midagi muud enne, kui oled sellest vabanenud. Enamasti aitab siin asja teadvustamine ja täielik andestamine. Just vanematele põlvkondadele, kellest konkreetne probleem alguse sai.

Me kuulume oma vanematega/ esivanematega ühte süsteemi, suhted esivanematega peavad olema korras, et oleksime terviklikud.

Energia peab voolama pidevalt tagant ettepoole – vanavanematelt vanematele, siis meile ja edasi meie lastele. See annab meile vajaliku elujõu liikuda edasi. See armastusenergia peab voolama tõketeta. Kui aga suhted esivanematega korras pole, on solvumisi, mitmesuguseid olukordi, mida me ei suuda andestada, siis loovad need takistusi armastusenergia loomuliku liikumise teele.

Paarisuhtesse tulevad 2 inimest koos oma esivanemate energiaga (mõlemat mõjutab 7 põlvkonda – ehk siis 152 inimest isa poolt ja 152 inimest ema poolt). Et suhe edukalt toimiks, peab toimuma takistusteta energiavool esivanematelt ja toimuma paari omavaheline võrdne energiavahetus. Partnerid peaksid olema võrdsed. Kui aga ühel poolel sidet oma vanematega pole, siis juhtub nii, et ta võtab oma partneri ja asetab ta näiteks isarolli (või emarolli). Nüüd läheb aga suhe kohe ebavõrdseks, vanemarollis partner väsib ära, kuid maha ka ei jäta oma lapserollis paarilist. Olukord lahendatakse sellega, et võetakse endale armuke. Tavaliselt on just see armukese võtmise põhjuseks.

Perekonnas peaks olema igaühel oma koht. Vanemad on omavahel võrdsed. Lapsel peaks olema oma tasand. Kui laps on aga vanemate vahel, nende tasandil, lähevad enegiad kohe valeks.

Me oleme energeetliselt seotud kõigi oma olnud armsamatega, seetõttu on väga oluline enne uude suhtesse minekut vanad ahelad korralikult läbi lõigata ja vanad suhted äralõpetada.

Kui me seda ei tee võib juhtuda, et toome uude suhtesse kaasa ka oma eelmiste kaaslaste energia. Sellest, kas oled oma vanad sidemed lõpetanud, annab tunnistust tunne – kui oled suhte äralõpetanud, on sul inimese vastu rahulikud tunded, kindlasti mitte aga viha või pretensioonid. Vanad sidemed saab lõpetada ka ühepoolselt.

Tähtis on teada, et kõik inimesed, kes kuuluvad meie peresüsteemi, mõjutavad meid ja meie elu paratamatult. Iga pereliige on tähtis lüli. Arvestada tuleb, et kui peres on olnud aborte, on ka selle sündimata lapse koht perekonnas energeetiliselt olemas, teda ei ole võimalik kustutada. Et energia vabalt voolaks tuleks teadlikult tunnistada tema kohta. Juhul, kui laps on sündinud kunstliku viljastamisega, kuulub tema süsteemi ka arst, kes protseduuri läbi viis. Adopteerimise puhul kuuluvad lapse süsteemi vaid bioloogilised vanemad. Et energia voolaks pärisvanematelt ka siis, kui laps neid ei tunne, aitab kui oma vanematega ühepoolselt rahu teha ja tänada, et mind sünnitasite. Nii saab energia voolama ka bioloogilistelt vanematelt.

Õnneliku lähisuhte eelduseks on see, et tervendame ära oma elus korduvad vanad mustrid  ning suhted esivanematega ja saame sealt energia takistusteta voolama.  Lisaks tuleb kindlasti ära lõpetada vanad sidemed endiste kallimatega.

Praegu, suurte muutuste lävel, mil valmistume üleminekuks uude kuldajastusse, on meie põhiline ülesanne võimalikult puhtaks saada ja seda suhteliselt lühikese aja jooksul. On ennustatud, et just aasta 2017 saab olema eriliselt raske, kuna siis toimib inimkonna jagunemine kaheks – nendeks, kes liiguvad edasi uuele kõrgemale tasemele ja nendeks, kes jäävad vanamoodi oma õppetunde läbima. Need, kes on liikumas edasi kõrgemasse energiasse  võivad aga kogeda elus eriti keerulisi aegu, mil taas kerkivad valusalt esile vanad mustrid ja karmilised probleemid perekonnas, suguvõsas ja sõprade seas, mis justkui peaksid olema nagu ammu tervendatud.  Lisaks kogevad paljud kriise ja  kokkuvarisemisi mitmel elualal korraga, mis võib olla sedavõrd raske, et kaob lootus ja teadmine, kuidas edasiliikuda. Tegelikult pole valesti midagi, kannatused annavad vaid märku, et oleme sisenenud uut aega ettevalmistavasse “puhastustulle” – meid avatakse ja tehakse ümber, toimub suur negatiivse energia lagundamine.

Meie ülesanne hetkel on täielikult, veelgi sügavamal tasandil kui varem, lõpetada oma minevikumustrid ning puhastada ema- ja isaliini pidi oma suguvõsa ja perekonna karma.

Kui kõrvaldame blokeeringud suhetes oma isa- ja emaliini pidi, oleme ühenduses sajandite tarkusega ning saame kasutada oma esiemade ja –isade väge ja jõudu.

Selleks, et toimida edukalt uues maailmas, peame olema kontaktis oma esivanemate toetava energiaga, energia saab esivanematelt meie suunas liikuda aga ainult siis, kui oleme kõrvaldanud kõik blokeeringud suhetes nii ema- kui isaliini pidi. Kui me need blokeeringud kõrvaldame, siis oleme ühenduses sajandite tarkusega ning saame kasutada oma esiemade ja -isade väge ja jõudu. Eestlased on üks kõige vanemaid tänaseni säilinud rahvaid meie planeedil. Meie aladel asus kunagi Hüperborea kõrgtsivilisatsioon, mis erinevalt Lemuuriast ja Atlantisest ei teinudki läbi langust, vaid eraldus planeedi sageduse madaldudes tervikuna kõrgematesse dimensioonidesse. Sarnaselt Lemuuriale ja kuldajastu Atlantisele oli Hüperborea paradiis Maa peal, mis põhines Suure-Jumalanna austamisel ja mees- ka naispoole vahelisel täiuslikul tasakaalul. Langusaja suurte sõdade ajal püsis Hüperborea kõrgemas dimensioonis ja hoidis sagedust kogu meie planeedi jaoks, maisel tasandil kattis seda ala aga jää, mis hoidis maa puhtana. Kui jää taganema hakkas laskus osa Hüperborea rahvast taas maisele tasandile, need olid praeguste eestlaste ja soomlaste esivanemad. Meie ülesanne on hoida meeles seda algset valgust, mis siin kunagi oli. See valgus jõuab meieni aga esivanemate liini pidi.

Lisa kommentaar