Vaimsete Teadmiste Kooli õppekava 2024/2025 õ/a

Alanud on vastuvõtt 2024. septembris alustavasse kooli gruppi! Varasel registreerumisel hinnasoodustus! Grupp on väga väike!

Tunnid toimuvad Tartus, vajalik eelregistreerumine! Septembris 2024 alustav grupp lõpetab juunis 2025.

22.09.24 kell 11-17.30 Eneseväärtustamine. Tśakrate tervendamine. PENDEL

 1. Meditatsioonikursus : “Igapäevane meditatsioon – valgustelge joondumine”, “Eneseväärtustamine ja ühenduse loomine oma Kõrgema Minaga”)
 2. Pendlikursus – sisseõnnistamine, enda energeetiline puhastamine, töö kaartidega, hingeülesannete ja eluõppetundide väljasegitamine pendliga
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 – meditatsioon “Tśakrate tervedamine”
 5. pendliga tśakrate tervendamine

20.10.24 kell 11-17.30 Energeetiline puhastus ja kaitseSageduse tõstmine – joondumine

 1. Meditatsioon ” Joondumine. Peainglite Miikaeli ja Zadkieli kaitse loomine”
 2. Energeetiline puhastus ja kaitse 1. etapp – energiavälja pendliga puhastamine, oma sageduse mõõtmine, vajalike kaitsemeetodite õppimine
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 – Meditatsioon “Enda eri osade lahusteadvuse tasandilt/eraldatusest keskmesse – hingeühendusse toomine “
 5. põhjalikuma energeetilise puhastuse seansi õppimine, ruumipuhastus

17.11.24 kell 11-17.30 Mineviku tervendamine, varju vabastamine. REIKI

 1. Meditatsioon: „Mineviku tervendamine, varju vabastamine”
 2. Reiki pühitsused ja praktikum
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 – Reiki pühitsused ja praktikum

15.12.24 kell 11-17.30 TAROMõttetasandi tervendamine

 1. Meditatsioon “Joondumine, kaitse tegemine ja Taro kaartide sisseõnnistamine”
 2. TARO kursus
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 – Meditatsioon “Mõttetasandi puhastamine”
 5. TARO

12.01 .25 kell 11-17.30 Terviklik tervenemineAlateadvuse ümberprogrammeerimine 

 1. Meditatsioon “Oma elu peegli lugemine”
 2. Terviklik tervenemine 1. etapp
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 – Meditatsioon „Alateadvuse muutmine”
 5. Terviklik tervenemine 2. etpp

9.02.25 kell 11-17.30 Ruunid 1. osa . 5 elemendi tasakaalustamine

 1. Meditatsioon “5 elemendi (maa, õhk, tuli, vesi, vaim) aktiveerimine”
 2. Ruunikursus, Ruunimeditatsioonid
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 – Ruunide ja talismani valmistamine

9.03.25 kell 11-17.30 Ruunid 2 . Sisemise perekonna (mees-, naisenerga ja sisemise lapse) tervendus

 1. Meditatsioon “Ilmapuu”
 2. Ruunirituaal, ruunidede ja talismani sisseõnnistamine, tervendamine ruunidega, ennustamine
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 -“Meditatsioonid: “Sisemise nais- ja meespoole tervendus” ja “Sisemise lapse tervendus “

6.04.25, kell 11-17.30 Kanaldamine (Kõrgema Mina kaudu ja Taro abil)

 1. Meditatasioon „Hinge ja Vaimuga ühinemine. Jumaliku Minaga suhtlemine”
 2. Kanaldamine
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 -Kanaldamin TARO abil

4.05.25 kell 11-17.30 Akaśi kroonikad. Eelmised elud. Suguvõsa mustrid

 1. Meditatsioonid “Akaśi kroonikate lugemine ja ümberkirjutamine (eelmised elud)”, “Alateadvuse muutmine”
 2. Lõunapaus 14-15.30
 3. 15.30 – Meditatsioon “Ema ja isaliini puhastamine. Kuldajastu esivanematega ühenduse loomine suguvõsa karma lõpetamine”

1.06 kell 11-17.30 Hinge ülesandedhingesidemed, kaksikleegid, eluülesanne

 1. Meditatsioonid: “Hingega joondumine, rännak kehastumiseelsesse perioodi, ülesandekaaslaste, hingesugulaste, juhendajatega kohtumine, hingekokkulepetest teadlikuks saamine.”
 2. “Hingeperekonna ringi ühendumine, hinge tervendamine ja hingeperekonna ühise ülesande vastuvõtmine”
 3. “Kaksikleegi energiaga ühinemine -oma hinge 2 vastandpolaarsuse kokkutoomine”
 4. Lõunapaus 14-15.30
 5. 15.30 -Meditatsioon “Euülesande avastamine”

Lisaks nendele praktikumidele sisaldab kursus teoreetilist osa ja meditatsioone mp3 failidel isesesvaks tööks kohtumiste vahepeal!

Teoreetiline osa sisaldab:

Sissejuhatus meditatsiooni. Eneseväärtustamine. Vaimsed Seadused. Mineviku tervendamine, Negatiivsusest väljatulek. 5 elementi. Tśakrad. Inglid. Vaimse kasvu kiirendamine. Mida tähendab joondumine? Sisemine laps. Emotsioonide tervendamine. Naisenergia ja meesenergia. Iseenda eri egoosade tundmaõppimine ja ühendamine. Kuidas lugeda oma elu “peeglit”. Kõrgem Mina ja Hing. Vikerkaaresilla ehitamine. Isikliku tahte kooskõlastamine Kõrgema tahtega, ego lahustamine. Illusioonidest vabanemine, illusioonimaailmast lahkumine. Tasakaal, terviklikkuse loomine, oma jõusse astumine, valgustumine. Kuidas luua rahu? Praktikad, mis aitavad jõuda 5D ühtsusteadvusesse. Kuidas juhtida elu oma valgusteljest – eluratta keskmest. Tasandivahetused vaimse arengu käigus. Minevikumustritest vabanemine – ema- ja isaliini puhastamine, suguvõsa karma lõpetamine, kuldajastu esivanematega ühenduse loomine. Karma. Vanad vanded, tõotused, kokkulepped. Akaśi kroonikad. Egregorid. Alateadvus. DNA ümberprogrammeerimine. Afirmatsioonid ja taotlused. Tõega ühtesulamine. Praegune aeg.

Lisaks temaatilised kursused: Pendlikursus, Energeetiline puhastus ja kaitse, Tarokursus, Ruunikursus, Kanaldamine, Reiki kursus, Terviklik tervendamine, Enesetervendamise meetodid, Hingekokkulepped, ülesanded, õppetunnid, hingesugulased, kaksikleegid, Eluülesanne.

Meditatsiooni mp3 failid allalaadimiseks ja korduvaks kasutamiseks kodus:

Kooli registreerumiseks saada meil liina@vaimnemaailm.ee ja tasu koha kinnituseks ettemaks 110 EUR Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077.
Ettemaksu tasudes kinnitad endale koha grupis + saad kätte kursuse esimese – teoreetilise osa. Kursusele mittetulemise korral ettemaksu ei tagastata!

10-kuu jooksul aset leidva õppeaasta kogumaksumus ette tasudes 1010 EUR

Juunikuus registreerumisel ettemaksu 110 EUR tasujatele hinasoodustus 910 EUR õppeaasta, tasudes kogu õppeaasta eest ette 22. septembriks (1. kohtumiskorral)

Iga kord eraldi tasudes 1 kord 110 EUR, nii et 110 EUR registreerumise ettemaks jääb järgmiseks korraks ette, see tasaarveldub viimase korraga juunis. Kokku 1100 EUR õppeaasta maksumus.

Kuna grupp on oodatust kiiremini täitumas, vajalik kõigilt soovijatelt koheselt ka registreeringu kinnitus 110 EUR ettemaksu tasumisega, ühtlasi tagab see võimaluse saada hinnasoodustust: iga kord eraldi tasudes 105 EUR kord (õppeaasta kogumaksumus 1055 EUR) või kogu õppeaasta eest ette 910 EUR, (muidu tavahind 1100 EUR).

Võimalus maksta kohe registreerumisel ka 55 EUR koha kinnituseks ja ülejäänud 55 EUR 16. augustiks, (et saada kätte esimene osa õppematerjale) sel juhul aga hinnasoodustust 105 EUR kord ei rakendu)!

Hind sisaldab:

 1. 10 praktikumi Tartus
 2. teoreetilist osa,
 3. meditatsioone mp3 failidel
 4. Reiki 1. või 2. astme pühitust või tervendavat pühitsust, juhul kui sul Reiki pühitsus juba on
 5. 1 pendlit
 6. savi ruunide ja maagilise ruunitalismani valmistamiseks