Vaimsete Teadmiste Kooli õppekava 2023/24 õ/a

Tunnid toimuvad Tartus väkeses grupis! Vajalik eelregistreerumine!

24. 09. kell 11-17.30 Eneseväärtustamine. Tśakrate tervendamine. PENDEL

 1. Meditatsioonikursus : “Igapäevane meditatsioon – valgustelge joondumine”, “Eneseväärtustamine ja ühenduse loomine oma Kõrgema Minaga”)
 2. Pendlikursus – sisseõnnistamine, enda energeetiline puhastamine, töö kaartidega, hingeülesannete ja eluõppetundide väljasegitamine pendliga
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 – meditatsioon “Tśakrate tervedamine”
 5. pendliga tśakrate tervendamine

22.10 kell 11-17.30 Energeetiline puhastus ja kaitse. Sageduse tõstmine – joondumine

 1. Meditatsioon ” Joondumine. Peainglite Miikaeli ja Zadkieli kaitse loomine”
 2. Energeetiline puhastus ja kaitse 1. etapp – energiavälja pendliga puhastamine, oma sageduse mõõtmine, vajalike kaitsemeetodite õppimine
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 – Meditatsioon “Enda eri osade lahusteadvuse tasandilt/eraldatusest keskmesse – hingeühendusse toomine “
 5. põhjalikuma energeetilise puhastuse seansi õppimine, ruumipuhastus

19.11 kell 11-17.30 Mineviku tervendamine, varju vabastamine. REIKI

 1. Meditatsioon: „Mineviku tervendamine, varju vabastamine”
 2. Reiki pühitsused ja praktikum
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 – Reiki pühitsused ja praktikum

17.12 kell 11-17.30 TARO. Mõttetasandi tervendamine

 1. Meditatsioon “Joondumine, kaitse tegemine ja Taro kaartide sisseõnnistamine”
 2. TARO kursus
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 – Meditatsioon “Mõttetasandi puhastamine”
 5. TARO

14.01 .2024 a. kell 11-17.30 Terviklik tervenemine. Alateadvuse ümberprogrammeerimine

 1. Meditatsioon “Oma elu peegli lugemine”
 2. Terviklik tervenemine 1. etapp
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 – Meditatsioon „Alateadvuse muutmine”
 5. Terviklik tervenemine 2. etpp

11.02 kell 11-17.30 Ruunid 1. osa . 5 elemendi tasakaalustamine

 1. Meditatsioon “5 elemendi (maa, õhk, tuli, vesi, vaim) aktiveerimine”
 2. Ruunikursus, Ruunimeditatsioonid
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 – Ruunide ja talismani valmistamine

10.03 kell 11-17.30 Ruunid 2 . Sisemise perekonna (mees-, naisenerga ja sisemise lapse) tervendus

 1. Meditatsioon “Ilmapuu”
 2. Ruunirituaal, ruunidede ja talismani sisseõnnistamine, tervendamine ruunidega, ennustamine
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 -“Meditatsioonid: “Sisemise nais- ja meespoole tervendus” ja “Sisemise lapse tervendus “

7.04 kell 11-17.30 Kanaldamine (Kõrgema Mina kaudu ja Taro abil)

 1. Meditatasioon „Hinge ja Vaimuga ühinemine. Jumaliku Minaga suhtlemine”
 2. Kanaldamine
 3. Lõunapaus 14-15.30
 4. 15.30 -Kanaldamin TARO abil

5.05 kell 11-17.30 Akaśi kroonikad. Eelmised elud. Suguvõsa mustrid

 1. Meditatsioonid “Akaśi kroonikate lugemine ja ümberkirjutamine (eelmised elud)”, “Alateadvuse muutmine”
 2. Lõunapaus 14-15.30
 3. 15.30 – Meditatsioon “Ema ja isaliini puhastamine. Kuldajastu esivanematega ühenduse loomine suguvõsa karma lõpetamine”

2.06 kell 11-17.30 Hinge ülesanded, hingesidemed, eluülesanne

 1. Meditatsioonid: “Hingega joondumine, rännak kehastumiseelsesse perioodi, ülesandekaaslaste, hingesugulaste, juhendajatega kohtumine, hingekokkulepetest teadlikuks saamine.”
 2. “Hingeperekonna ringi ühendumine, hinge tervendamine ja hingeperekonna ühise ülesande vastuvõtmine”
 3. “Kaksikleegi energiaga ühinemine -oma hinge 2 vastandpolaarsuse kokkutoomine”
 4. Lõunapaus 14-15.30
 5. 15.30 -Meditatsioon “Euülesande avastamine”

Lisaks nendele praktikumidele sisaldab kursus teoreetilist osa ja meditatsioone mp3 failidel isesesvaks tööks kohtumiste vahepeal!

Teoreetiline osa sisaldab:

Sissejuhatus meditatsiooni. Eneseväärtustamine. Vaimsed Seadused. Mineviku tervendamine, Negatiivsusest väljatulek. 5 elementi. Tśakrad. Inglid. Vaimse kasvu kiirendamine. Mida tähendab joondumine? Sisemine laps. Emotsioonide tervendamine. Naisenergia ja meesenergia. Iseenda eri egoosade tundmaõppimine ja ühendamine. Kuidas lugeda oma elu “peeglit”. Kõrgem Mina ja Hing. Vikerkaaresilla ehitamine. Isikliku tahte kooskõlastamine Kõrgema tahtega, ego lahustamine. Illusioonidest vabanemine, illusioonimaailmast lahkumine. Tasakaal, terviklikkuse loomine, oma jõusse astumine, valgustumine. Kuidas luua rahu? Praktikad, mis aitavad jõuda 5D ühtsusteadvusesse. Kuidas juhtida elu oma valgusteljest – eluratta keskmest. Tasandivahetused vaimse arengu käigus. Minevikumustritest vabanemine – ema- ja isaliini puhastamine, suguvõsa karma lõpetamine, kuldajastu esivanematega ühenduse loomine. Karma. Vanad vanded, tõotused, kokkulepped. Akaśi kroonikad. Egregorid. Alateadvus. DNA ümberprogrammeerimine. Afirmatsioonid ja taotlused. Tõega ühtesulamine. Praegune aeg.

Lisaks temaatilised kursused: Pendlikursus, Energeetiline puhastus ja kaitse, Tarokursus, Ruunikursus, Kanaldamine, Reiki kursus, Terviklik tervendamine, Enesetervendamise meetodid, Hingekokkulepped, ülesanded, õppetunnid, hingesugulased, kaksikleegid, Eluülesanne.

Meditatsiooni mp3 failid allalaadimiseks ja korduvaks kasutamiseks kodus:

Kooli registreerumiseks saada meil liina@vaimnemaailm.ee ja tasu koha kinnituseks ettemaks 100 EUR Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077

10-kuu jooksul aset leidva õppeaasta kogumaksumus ette tasudes 900 EUR

Enne 11. septembrit ettemaksu 100 EUR tasujatele 850 EUR õppeaasta

Hind sisaldab:

 1. 10 praktikumi Tartus
 2. teoreetilist osa,
 3. 9 meditatsioon mp3 failidel
 4. Reiki 1. või 2. astme pühitust või tervendavat pühitsust, juhul kui sul Reiki pühitsus juba on
 5. 1 pendlit
 6. savi ruunide ja maagilise ruunitalismani valmistamiseks

2 osas (5 kuu eest korraga) tasudes 490+490 EUR kokku 980 EUR õppeaasta, enne 11. septembrit ettemaksu 100 EUR tasudes 480+480 EUR kahes osas kokku 960 EUR

Iga kord eraldi tasudes 1 kord 100 EUR, nii et 100 EUR registreerumise ettemaks jääb järgmiseks korraks ette, see tasaarveldub viimase juunikuise korra eest tasudes. Kokku 1000 EUR õppeaasta maksumus.