E-kursus Südame energiate korrastamine – tasakaalus “Mina” pilt

E-kursust saad läbida endale sobival ajal ja kasvõi mitu korda!

Kursus koosneb 2 osast:

1. Teoreetiline osa läbilugemiseks pdf failis sisaldab: Kuidas jõuda harmoonilise suhteni. Meie sisemised energiad. Sisemine laps. Emotsioonide tervendamine. Naisenergia ja meesenergia. Iseenda eri egoosade tundmaõppimine ja ühendamine. Südame energiate korrastamine. Eluratas – kuidas olla selle keskmes.

2. 5 juhitud meditatsiooni mp3 failidena, kus tegeleme oma sisemise perekonna (sisemine laps, naine ja mees) ning teiste enda erinevate osade tervendamise ja egotasandilt, illusioonimaailmast kokkukorjamise ning hingega ühendamisega – enda joondamisega. Meditatsioonid on pikkustega 26-48 minutit, need saad endale allalaadida ja kasutada korduvalt:

  1. „Sisemise lapse tervendus”
  2. „Sisemise mees- ja naispoole tervendus”
  3. „Sisemise sõja lõpetamine – üksteisele vastutöötavate isiksuse (ego)osade ühendamine, sisemise rahu loomine”
  4. “Südame energiate tasakaalustamine”
  5. „Enda eri osade lahusteadvuse tasandilt/eraldatusest keskmesse- hingeühendusse toomine”

E- kursuse hind 66 EUR (sisaldab 5 ca 26-48 minutilist juhitud meditatsioonirännakut MP3 failidena, mida saad korduvalt kasutada, 16 lk. teoreetilist osa ja ülesandeid)

Kursuse koostas Liina Kaumann

Kursusel osalemiseks tasu Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077 66 EUR ja saada seejärel meil koos maksekorralduse koopiaga liina@vaimnemaailm.ee.

Me kõik soovime tunda ennast tõeliselt hästi – lõdvestununa, armastatuna, väärtustatuna, aktsepteerituna, toetatuna ja omaksvõetuna kõigil tasanditel, tulla edukalt toime kõigi elu väljakutsetega, suuta jääda tasakaalukaks ja arukaks ka keerulistes ja emotsionaalsetes situatsioonides. Et välises maailmas seda kogeda, on vaja  luua kõigepealt tasakaalus “Mina” pilt iseenda sees – oma südames. 

Vaata korraks oma südamesse ja mõtle, kuidas paiknevad seal erinevad energiad: sisemine mees, sisemine naine, sisemine laps, subpersonalsused, sinu jumalik mina, samuti sinu kaaslane/partner, lapsed, sinu bioloogilised vanemad, sõbrad, ja teised kallid inimesed. Kes täpselt kuskohas asub, kes on kõige olulisem, kellel kõige tugevam, domineerivam energia? Et suudaksid olla tasakaalustatud suhtes, klammerdumata, ennast ärakaotamata ja tulla kenasti toime kõigi olukordadega elus, peab see sisemine pilt paigas olema, igal nendest energiatest on oma õige koht, kui keegi võtab sisse vale koha, siis asjad lähevad hoobilt tasakaalust välja. See on sama nagu võib juhtuda välises maailmas – näiteks, kui isa jätab pere maha ja läheb ära, siis tihti võtab pere vanim laps üle perepea rolli, samamoodi võib olla nihkes sinu sisemise perekonna pilt. Kes on kõige tähtsam tegelane sinu sisepildis, kelle ümber kõik koondub? Sa võid mõistuse tasandil teada, mis on õige aga kui meditatsioonis asju lähemalt vaadata, võib tulla ilmsiks üllatavaid asju. Neid pilte on vaja usaldada ja vajaduse korral need tegelased, kes on võtnud sisse vale koha, oma õigele kohale tagasi suunata. Alles siis, kui sisemine pilt on korras, saab toimuda vajalik muutus ka välises maaimas.