E- kursus “Ruunid – võimalus mõista kosmilisi arenguprotsesse ja maagiliselt luua”

E-kursust saad läbida just endale sobival ajal ja see koosneb 3 osast:

1. Teoreetiline osa 37 lk + 3 lk pildilisa

2. Praktikum – 13 lk täpseid juhtnööre ja pildimaterjali, kuidas seda kursust läbida – ruunide ja maagilise ruunitalismani valmistamiseks, rituaalideks, ruunidega tervendamiseks.

3. 4 juhitud meditatsiooni mp3 failidena, mille saad endale allalaadida ja korduvalt kasutada:

 • 5 elemendi tasakaalustamine
 • Ruunimeditatsioon – 3 loomisjärgu ruunide paremaks mõistmiseks ja tunnetamiseks
 • Utharki lausumine
 • Ilmapuu – 3 maailma – alateadvus, tavateadvus ja üliteadvus

Ruunid väljendavad teadmisi kõigi universumi asjade kohta, nad väljendavad asjade tuuma. Mõistes ruune, õpime paremini tundma nii iseennast kui ka ümbrust. Kursus sisaldab mitmeid ruunimeditatsioone ja praktilisi harjutusi, mis aitavad ruune paremini mõistma ja tunnetama hakata, saad täpsed juhtnöörid isikliku väeka ruunikomplekti ja maagilise ruunitalismani valmistamiseks, ruunide abil tervenamiseks ja soovitu loomiseks, samuti ennustamiseks.

Ruunid väljendavad kosmoses ja loomisprotsessides peituvaid teadmisi, nad sümboliseerivad loodustarkusi. Ruune leidub ka kõikjal meie ümber looduses, me mõistame nende olemust siis, kui oleme loodusega kooskõlas. Ruune tundmaõppides avaneb meile samas looduse olemus. Ruunitähestik jutustab lugu asjade tekkimisest, omadustest ja olemusest.

Kuid ruunide ainus eesmärk pole maailma kirjeldamine, nendega saab ka  nõiduda, keskkonda mõjutada ning aidata tervendada inimesi, loomi, taimi ja emakest Maad. Ruunid aitavad astuda ühendusse kosmilise võrguga. Ruunid on maagilised tööristad, mis väljendavad śamanistlikele kultuuridele omast tarkust ja väge.

Teoreetiline osa pdf failina sisaldab:

 1. Ruunide päritolu
 2. Ruuniśamaani teekond
 3. Ilmapuu ja 9 maailma
 4. Ruunitähestik kui kosmiline kaart – kõige tekimise ja tähenduse lugu
 5. Ruunidega suhtlemine
 6. Ruunide joonistamine, liitruunide ja ruunimongrammi moodustamine
 7. Ruuniringid, ruunitalisman, sünniruunid
 8. Ruunimaagia
 9. Ruunimeditatsioonid
 10. Ruunirituaal
 11. Ruunide tähendused
 12. Ruunide valmistamine ja ladumine
 13. Ruunirätikuga ennustamine

Lisad ja praktikum sialdavad põhjalikke pildimaterjali ja näidistega varustatud juhtnööre ruunide joonistamiseks, valmistamiseks, ruunitalismani tegemiseks ja ruunimaagia riitusteks.

E -Kursuse hind 88 EUR

Kursusel osalemiseks tasu Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077

88 EUR ja saada seejärel meil koos maksekorralduse koopiaga liina@vaimnemaailm.ee.

Kursuse autor: Liina Kaumann.