E-kursus “Hingeteega joondumine – ülesanded, kokkulepped, hingesugulased, kaksikleegid, koostöö, missioon”

Hingeperekond
“Hingeperekonna tervendus” Liina Kaumann 2020

Mis on sinu käesoleva elu Kõrgem Plaan? Milliseid hingekokkuleppeid oled sõlminud, ülesandeid oled tulnud täitma, õppetunde omandama? Kes on sinu hingeperekond, hingesugulased, ülesandekaaslased, kaksikleek? Milline võiks olla sinu unikaalne ülesanne hingepere ühises missioonis? Kuidas saaksid käia oma hingeteed parimal moel?

E-kursust saad läbida endale sobival ajal ja rütmis, kasvõi mitu korda!

Kõik suhted meie elus tekivad vastavalt erinevatele kokkulepetele, mille oleme sõlminud enne kehastumist, viibides hinge tasandil, kus teeme plaane, valime endale ülesandeid ja väljakutseid, niisamuti valime endale kaaslasi eri eluperioodideks, eri ülesannete täitmiseks, valime endale vanemad, sugulased, partnerid armastuseks, pere loomiseks, koos kasvamiseks… Samas meil on vaba tahte planeet, meil on ka valikuvabadus oma kokkulepetest taganeda, selleks puhuks oleme sõlminud tagavarakokkulepped, mis aktiveeruvad sel juhul, kui esimese ringi kokkulepped tühistatakse.

Maise elu eesmärk laiemas mõttes on meil kõigil üks: kogeda, areneda, valgustuda ja oma valgust siia maailma kanda. Samas on meil kõigil ka oma unikaalne ja isiklik elueesmärk, mõni eriline anne või oskus, mida kasutades saame täita oma osa suurest terviklikust valgusmustrist. Enne maale kehastumist, eludevahelisel perioodil hingetasandil viibides, valib hing endale suuremad ja väiksemad ülesanded, õppetunnid, väljakutsed, eesmärgid tulevaseks eluks. Ühe hingepere liikmetel on enamasti sarnast tüüpi väljakutsed ja ülesanded, ühine missioon. Hingepere liikmed on lähedased hinged, kellel on sarnane energia ja kes on omavahel tihedalt seotud. Hingeperekond liigub valgustumise suunas koos, pere edasijõudnumad liikmed ootavad järgi ja abistavad energeetiliselt mahajäänumaid, seega sul on võimalik paluda endale taotluse teel appi sinu hingepere arenenumaid liikmed, et nad juhendaksid sind sinu isiklikus valgustumisprotsessis.

Meil mitmeid hingesugulasi – osad on lähedasemad, osad veidi vähem lähedased. Ühte hingeperesse kuuluvad hinged on sarnase energiaga ja omavahel tihedamas ühenduses.

Luues teadliku ühenduse oma hingeperekonnaga, saate valgustumisteekonnal üksteist toetada, nii pääsed ligi nende hingede tarkusele ja väele, kes on sinust eespool ja nad on sinu jaoks nagu laternahoidjad, kes juhivad su teekonda vaimsest maailmast, samuti hakkad ligi tõmbama ka kehastunud hingesugulasi oma füüsilisse reaalsusse, et jagada oma kasvuprotsessi.

Kursus koosneb 2 osast:

1. teoreetiline osa pdf failis (25 lk) : Hing ja hinge kokkulepped, ülesanded, hingesugulased, üestõusupartnerid. kaksiklleegid , eluülesaane, hingepere, koostöö, missioon,

2. 7 juhitud meditatsioonirännakut mp3 failil, mille saad endale allalaadida ja kasutada korduvalt:

  1. Enda eri osade lahusteadvuse tasandilt/eraldatusest keskmesse – hingeühendusse toomine” (33 min)
  2. Hingega joondumine, rännak kehastumiseelsesse perioodi, ülesandekaaslaste, hingesugulaste, juhendajatega kohtumine, hingekokkulepetest teadlikuks saamine.” (45 min)
  3. Kaksikleegi energiaga ühinemine – oma 2 vastandpolaarsuse kokkutoomine”(56 min)
  4. Akaśi kroonikate lugemine – eluülesanne ja õppetunnid”(38 min)
  5. Valgustumisteekond – ego vabastamine” (26 min)
  6. Illusioonidest vabanemine, asjade vaatlemine avaramast perspektiivist” (42 min)
  7. Hingeperekonna ringi ühendumine, hinge tervendamine ja hingeperekonna ühise ülesande vastuvõtmine”(41 min)

E- kursuse hind 77 EUR (sisaldab 7 MP3 faili, mille saad endale allalaadida ja kasutada korduvalt + teoreetilist osa)

Kursuse koostas Liina Kaumann

Kursusel osalemiseks tasu Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077  77 EUR ja saada seejärel meil koos maksekorralduse koopiaga liina@vaimnemaailm.ee.