E-kursus “Häälestumine 5D teadvustasandile, elamine uues maailmas”

“Hingega ühinemine, südame avanemine” Liina Kaumann 2020

On inimkonna kollektiivse vaimse ärkamise aeg, keerulised sündmused maailmas, intensiivsed kosmilised energiad on kõik antud kõrgemalt poolt selleks, et puhastuksime vanadest mustritest, häälestuksime, kohaneksime uute energiatega, käivitaksime järkjärgult oma valguskeha ja õpiksime hoopis teistmoodi elama ja olema kui seni – vana 3D hirmumaailm kukub kokku, on alanud inimeste massiline ärkamine ja üleminek 5D valgusmaailma. Uuele maailmale on iseloomulik see, et me „teeme” vähem ja „oleme” rohkem. Oleme rohkem lõdvestunud, puhkame rohkem, kuulame rohkem iseenda sisemist rütmi, justkui „laiskleme” võrreldes senise 3D maailma pideva rabelemisega. Meie Maa on juba tõusnud 5D tasandile ja meile on juba kättesaadavad need energiad, mis võimaldavad hakata elama suuremas kooskõlas iseenda ja maailmaga, luua kõike, mida soovime justkui mittemillestki (eeldusel et see ei kahjusta teisi ning on kooskõlas kõrgema plaaniga mitte 3D egotahtmine). Põhiline takistus on klammerdumine 3D arusaamade külge, selle külge, kuidas siiani oleme elanud, küllust ja edu oma ellu loonud. Mida kergemini suudame need vanad meetodid ja energiad minemaheita, seda kergemini toimub uude energiasse ümberlülitumine.

Kuid vaimne ärkamine ja kõik need muutused, mis toimuvad meie kehadega, energiaga, arusaamadega on paraku ebamugav ja keeruline, sest toob kaasa vana mina, ego surma, enne ei saa uus algus tulla. Inimestena me oleme harjunud kinnihoidma vanast ja harjumuspärasest, isegi kui see pole suurem asi olukord. Inimestena me kardame muutusi, tundmatust… sest ego tahab kontrollida ja ette teada mis saab, tahab garantiisid, aga neid uude minnes võtta pole. See tekitab sisemise vastupanu muutustele – valu ja kannatuse. On vähem valus, kui alistuda, võtta need uued energiad ja väljakutsed lihtasalt vastu, loobuda vastupanust ja usaldada. Kui kasvatada endas teadlikkust ja tähelepanelikkust märgata, millal oled voolus (unversumiga ja arenguga kooskõlas) ja millal kukud vastupanusse, egotasandile ja siis teadlikult ennast tagasi tuua, joonduda oma valgusolemusega – oma hingega, oma Kõrgema Minaga.

Sellel kursusel õpid:

kuidas ärkamisprotsess kergemini ja vastupanuta läbi teha; õpid joonduma oma hingega, integreerima hingeenergiat ka oma füüsilise keha tasandil tervendamaks ja häälestamaks sinu keha kõrgemasse 5D sagedusse; tooma ennast kohalolusse praegusesse hetke (kus peitub sinu väepunkt); koondama kiiresti uuesti kokku oma hulpimaläinud energiat (mida igapäevaelu elades ikka juhtub, isegi kõrges teadlikkuses viibides); avama oma südant, elama südame tasandil ( sest uues maailmas, küllus- ja ühisteadvuses saab olla vaid avatud südamega); õpid nihutama oma fookust mõistuse ja meele tasandilt (mis opereerib vanade mustrite ja uskumuste baasil) südamesse ja kuulama, tunnetama südamega oma hinge sõnumeid; õpid suhtlema universumiga, ülestõusnud meistritega, kanaldama endale vajalikku infot; ühined oma hingeperekonna ühtse valgusvõrgustikuga, saad kasutada oma edasijõudnumate hingepereliikmete tarkust ja väge; õpid märkama ja läbivalgustama oma egotasandit, lahustama oma varju; õpid ise märkama ja tervendama oma valukohti, muutma vanu piiravaid uskumusi DNA tasandil; õpid valima ennast, tasakaalustama oma elu eri valdkondi, iseenda eri osi, õpid enesermastust ja looma seestpoolt väljapoole.

Kursus koosneb teoreetilisest osast (46 lk) meilile kodus läbilugemiseks ja praktilisest osast – juhitud meditatsioonirännakutest mp3 failidelt, mida saad teha endale sobival ajal ja korduvalt!

Kursuse hind 135 EUR, kuni 25. märtsini soodushind 111 EUR

Meditatsioonid:

  1. “Kohalolu, kõige olemasolevaga üksolemise ja puhta teadlikkuse tajumine”
  2. “Valgusmaailma sagedusele häälestumine, 5D tśakrate allalaadimine”
  3. “Hingega ühinemine, hinge energia keha tasandile integreerimine, keha tervendamine”
  4. “Hingeperekonna ringi ühendumine, hinge tervendamine ja hingeperekonna ühise ülesande vastuvõtmine”
  5. “Joondumine – üliteadvuse (vaimu), tavateadvuse ja alateadvuse liitmine üheks tervikuks, oma energia koondamine käesolevasse hetke”
  6. „Ego lahustamine”
  7. „Rakumällu minek, vanade programmide kustutamine, DNA ümberprogrammeerimine”
  8. “Alateadvuse korrastamine ja ümberprogrammeerimine”
  9. “Illusioonidest vabanemine, asjade vaatlemine avaramast perspektiivist”
  10. “Ülestõus”

Kursusel osalemiseks tasu Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077 111 EUR ja saada meil liina@vaimnemaailm.ee.

Juhendab Liina Kaumann