Egregoridest vabanemine, kõige olemasolevaga üksolekuseisundi loomine, armastuse ja külluse voos toimimine.

14. septembril kell 11.30-14.30 TARTUS, Teaduspargi 7-202

3 tunnine meditatsioonikursus täiskuu energias

21. septembril kell 16.00 TALLINNAS Pesas

Meie elu, samuti suhteid teiste inimeste ja maailmaga kujundavad paljud erinevad energiad, struktuurid, hierarhiad, nähtavad ja nähtamatud olendid. Inimeste ideede, soovide, püüdluste tagajärjel tekivad energoinformatiivsed moodustised – egregorid. Osad egregorid aitavad meil areneda, teised aga piiravad ja panevad endast sõltuma. Kõik sõltub meist endist, kui teadlikud oleme ja millise energiaga, ideega neid oma elus hoiame.

Egregorid moodustuvad huvidele vastavalt, kui inimgrupp mõtleb ühtviisi, siis nende kiirgused lähevad resonantsi ning vastav egregor ongi moodustunud. See on loomulik egregori tekkeprotsess. Niipalju, kui palju on inimgruppe, nii palju on ka egregore. Ühisväljas tekib huvidele vastav egregor, mis hakkab mõjutama meie elu, sõltumata sellest, kas me seda ise tunnetame või mitte.

Egregor on isiksuseülene juhtimisstruktuur, ta on hierarhiliselt kõrgemal tasemel kui inimene, kes sellesse kuulub, seetõttu on egregor suuteline inimesi väga mitmekülgselt juhtima, koordineerides kõikide temasse lülitatud inimeste tegutsemist nii, et saaks täidetud eesmärk, mille tarvis egregor eksisteerib. On olemas rahvuste, riikide, religioonide, huvialade, eri tegevusvaldkondade, suhete ja muud egregorid.

Lisaks on olemas ka teadlikult- ja teatud kindlate eesmärkide saavutamiseks loodud egregorid, mille loojateks võivad olla nii inimgrupid kui ka üksainus inimene (näiteks vaimsed koolid, eri õpetused, usundid). Inimesed, sattudes selle egregori mõjusfääri, muutuvad tema doonoriteks.

On inimesed, kes oma võimsa energeetikaga toidavad egregori ja on nõrga energeetikaga inimesed, kes sellest energiast toituvad („vaimsed vampiirid“). Inimesed on nagu arvutid ja kõik arvutid on teineteisega ühenduses mitte juhtmete abil, vaid neid seovad egregoriga ühendatud energeetilised kanalid.

Nii nagu me toidame omade mõtetega egregori nii suunab ka egregor meisse oma informatsiooni. Kuna tema näol on tegu paljude inimeste mõttetegevuse tulemusega on ta üksikust inimesest palju tugevam ja mõjutama hakkab ta meid just nii efektiivselt, kui korralikult me ennast temale häälestame, või temasse lülitume. Lisaks kõigele muule, meid ka lülitatakse egregoridesse. Näiteks ristimine on inimese kristliku egregori mõjusfääri lülitamine. Kaasaegsetes esoteerilistes õpetustes ollakse arvamusel, et inimese ja egregori energiavahetus pole võrdne – egregor saab alati rohkem, kui vastu annab ning kõigele lisandub veel praktiliselt märkamatu inimese mõttemaailma mõjutamine.

Kui tahame olla vabad ja saada üha enam teadlikuks sellest, kes me tegelikult oleme, mis on meie tõelised põhivajadused ja käia oma teel enda sisemisest tarkusest juhituna, on vaja vabastada ennast paljude erinevate egregoride mõjusfäärist. Paljud neist saadavad meisse arvamusi, vanu mustreid, kinnistunud ideid, mis hoiavad meid endiselt kinni madalamas sageduses. Meie Maa on praeguseks juba tõusnud 4. dimensiooni sagedusse, inimesed aga suures osas veel mitte, praegusel üleminekuajal on vaja väga intensiivselt ennast puhastada igal tasandil, et valmis saada uueks ja paljuski tundmatuks eluks. Et uues energias toimima hakata, tuleb olla avatud kõrgemale juhatusele, mis tuleb läbi taipamiste, aga et selleni jõuda, tuleb enne vabaneda võõrastest ja aegunud mõjutustest, mis ei lase meil näha asju selgelt.

On aeg liikuda edasi, kaugemale ja kõrgemale. Religioossetest egregoridest kõrgemal asuvad religiooniülesed õpetused, mis ei seo inimest mitte ühegi üheksa põhireligiooni- või mistahes väiksema õpetuse külge.
Satume ühe egregori mõjusfäärist teise egregori mõjusfääri seni, kuni saavutame täieliku vabaduse ning katkestame igasugused sidemed mistahes egregoridega ning asume avatud, Jumala juurde viivale otseteele.

Sellel kursusel teeme:

1. Katkestame sidemed egregoridega

2. Vabaneme illusioonidest – tunnelnägemisest

3. Loome üksolekuseisundi kõige olemasolevaga, kogeme armastuse voolus viibimist ja näeme kõiges jumalikkust.

Hind 40 EUR

Vajalik eelregistreerumine ning tagastamatu ettemaksu 20 EUR tasumine Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077. Väike grupp!

Juhendab Liina Kaumann