Sisemine nihe kõrgemasse sagedusse. Vanadest mustritest vabanemine rakutasandil. Klammerdumisvaba õnneliku lähisuhte loomine uues energias.

17. märtsil, 14. aprillil ja 5. mail kell 12-15.00 Tallinnas Pesas

Praegusel ajal, eriti just sellel aastal on meie põhiline ülesanne viia täielikult lõpule iseenda ettevalmistamine uueks ajastuks, sest ennustuste kohaselt lõpetab 2019. aasta üleminekuperioodi, mis algas 2012. aastal. 2020. aastal Rotiaasta saabumisega algab täitsa uus tsükkel – alguse saab Uus Maailm, mil peaksime hakkama toimima juba 4. dimensiooni sageduses ning sealt edasi paralleelselt liikuma juba ka 5. dimensiooni sagedusse. Nüüd on viimane aeg viia täielikult lõpule iseenda puhastamine vanadest programmeeringutest, hoiakutest, uskumustest, piirangutest ja mustritest, sest need hoiavad meid kinni madalamas 3. dimensiooni sageduses, ega lase liikuda edasi kergemasse ja rõõmsamasse ellu ning tõeliselt harmoonilisse lähisuhtesse nii iseenda kui teistega.

Enamus meist on harjunud, et lähisuhted on keerulised ja muserdavad, toovad kaasa pinget, klammerdumist, omamist, iseenda suhtesse ärakaotamist mitte aga püsivat õnne ja rahulolu. Põhjus on selles, et meie senises maailmas oleme rajanud suhted duaalsusele mitte aga üksolemisele jumalikus armastuses.

Lähisuhe uues maailmas saab olema hoopis midagi muud, tulemas on ajad, kus õpime ennast austama ja armastama sedavõrd, et ei aktsepteeri ega loo enam lähisuhet, kui see pole kõikidel tasanditel 100% rahuldustpakkuv. Tuleviku suhte sügavamaks eesmärgiks saab olema ühendada, tervendada ja olla baasiks loomisele. Kuid selleks, et hakata kogema oma elus tõeliselt õnnelikku uut-tüüpi suhet, peame aga igaüks iseendas tegema läbi olulise sisemise ümberlülituse.

Mingis mõttes võib tunduda, et kogu selle puhastumise ja sageduse tõstmisega on ju juba tegeletud aastaid, miks siis juba ei aita, kuid praegu oleme jõudnud hetke, kus tuleb ette võtta justkui samade asjadega uus ring, aga nüüd juba uuel kõrgemal, küpsemal tasandil ning eriti sügavatesse kihtidesse minnes. Õnneks on praegused viimase lõpuaasta energiad mitmeid kordi tõhusamad ja intensiivsemad nende vajalike muutuste teostamiseks, nii et me ei pea selleks kulutama enam nii palju aega ja vaeva kui varem.

Tõde on see, et me ei saa kogeda välisreaalsuses midagi enne, kui pole seda enda seest üles leidnud.

Et seda ülimalt olulist sisemist nihet edukalt läbi teha, on väga tähtis:

  • lasta lahti kõik oma senised veendumised ja uskumused selle kohta, kuidas asjad olid, on või olema peaksid, sest elu muutub niivõrd põhjalikult, et vanade arusaamade baasilt pole enam võimalik toimida.
  • õppida olema voolus, kohal hetkes siin ja praegu ning märkama neid võimalusi, mida käesolev hetk peidab, sest ainult siin selles imelises hetkes asub meie jõupunkt.
  • lõpetada senine „pingutuste ja vaevanägemise” teel edasirühkimine, ise kõigi asjade kontrollimine ja suunamine ning asendada see hoopis usaldusega ja koostöö tegemisega vaimse maailmaga. Kui suudame end viia täieliku usalduse seisundisse (mitte hirmuseguse ebakindla usalduse seisundisse), siis universum vastab ja hakkab ise meie eest hoolitsema ning elu läheb iseenesest rõõmu ja kerguse radadele.
  • õppida märkama ja aktsepteerima oma madalamat olemust ja transformeerima pimedus enda sees – ego, sest ego ei taha loovutada oma seniseid positsioone ilma vastupanuta. Kui õpime omaks võtma endas kõike, nii head kui halba, kasutama kõiki endas peituvaid energiad, mitte osasid allasuruma, saame terviklikuks ja hakkame elama harmoonilist elu. Ja me peame elama oma elu järgides universumis toimivaid vaimseid seadusi.

Kursus koosneb 2 osast:

1. Teoreetiline osa kodus läbilugemiseks meilile:

Koostöö tegemine Vaimse maaimaga vastavalt jumalikele seadustele, vaimsed seadused.

Meie erinevad osad ja erinevad tasandid: Kõrgem Mina, Hing, Vaim, vikerkaaresild Allikasse, eri dimensioonid.

Sakraaltśakra puhastamine, vanade suhteahelate ja programmeeringute katkestamine, seksuaalsus uues energias. Iseenda täiendpoole leidmine, tervikuks ühinemine, sisemise suhte loomine. Ego lahustamine, 3. tśakra puhastamine, sisemise ümberlülituse tegemine.

Visualiseerimismeetod oma sageduse kiireks tõstmiseks ja teadlikuks ümberlülitumiseks, kuidas sagedust hoida ja kaitsta

Kuidas kiirendada ja kergendada oma arengut jõudes usalduse ja rõõmu seisundisse – alateadvuse ja DNA ümberprogrammeerimine

2. Kohapeal teeme juhitud meditatsioone, mis aitavad teha sisemise nihke läbi kiirendatud korras-

I osa:

Meditatsioon „Takistuste ja piirangute tuvastamiseks ja nende tervendamiseks”

Vanade sakraaltśakra ahelate katkestamine.

Meditatsioon „Iseenda kaotsiläinud osade leidmiseks ja ühendamiseks, sisemise mees- ja naisenergia ühendamine”

Meetod kiireks sageduse tõstmiseks, Kuidas ennast kaitsta rünnakute eest.

II osa:

Meditatsioon „Tervikuks ühinemiseks, takistuste ja piirangute tuvastamiseks ja nende tervendamiseks”

Meditatsioon „Rakumällu minek, vanade programmide kustutamine”

Palvekiri vanade programmide kustutamiseks

Meditatsioon „Ego lahustamine – mäemeetod”

III osa

Meditatsioon „Tervikuks ühinemiseks, takistuste ja piirangute tuvastamiseks ja nende tervendamiseks”

Meditatsioon „Sisemise suhte loomine, armastuse, tarkuse ja väe ühendamine, jõustamine”

Koostöö tegemine vaimse maailmaga

3-osalise kursuse hind 105 EUR, tasudes ettemaksuga 8. märtsiks 40 EUR ja ülejäänud 65 EUR esimesel kokkusaamisel 17. märtsil. Hiljem tasudes kogu 3-osalise kursuse hind 120 EUR, iga kord eraldi tasudes 45 EUR kord (enne esimest kohtumiskorda ettemaksu tasumine on eelduseks teoreetilise osa saamisel!)

Vajalik kindlasti eelregistreerumine liina@vaimenmaailm.ee ja tagastamatu ettemaksu 40 EUR tasumine Vaimne Maailm OÜ pangakontole EE662200221049242077, mis on eelduseks teoreetilise osa kättesaamisel!

Juhendab Liina Kaumann